Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Ondernemingsrecht35253/3368/2425/1/66
Studiegids

Ondernemingsrecht

35253/3368/2425/1/66
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Smet Ria
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Inleiding tot het recht.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel leer je waarom het ondernemingsrecht één van de belangrijkste pijlers is in het bedrijfsleven. Rechtsregels die gelden voor ondernemingen, en meer specifiek voor vennootschappen worden uitgediept. Je maakt ook kennis met de bijzondere regels voor genoteerde vennootschappen (onder meer rapporteringsverplichtingen), verenigingen en stichtingen.

De belangrijkste fases vanaf de oprichting tot de vereffening komen aan bod. Hierbij worden ook de opgelegde formaliteiten en verslaggeving besproken. Je krijgt onder meer op basis van realistische cases inzicht in gelijkenissen en verschillen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je beschrijft de inhoud en de verschillen tussen soorten van algemene vergaderingen der aandeelhouders.
Je licht de veranderingen en hervormingen binnen het wettelijk kader toe.
Je verklaart de nodige formaliteiten en te volgen procedures vanaf de oprichting van een vennootschap tot de fase van vereffening.
Je legt de belangrijkste rechtsregels en juridische technieken van het vennootschaps- en verenigingsrecht uit noodzakelijk voor een specifieke beroepsactiviteit.
Je legt vanuit diverse regelgevingen specifieke begrippen uit.
Je beschrijft de werking van de verschillende organen van een vennootschap en een vereniging.
Je vergelijkt de verschillende vennootschapsvormen met elkaar.
Je past de regelgeving van de overdracht van aandelen toe in een casus bij een vennootschap.
Je bereidt bedrijfsgebonden documenten voor.

Leerinhoud

Het begrip onderneming - het bewijsrecht voor ondernemingen - regels voor ondernemingen in moeilijkheden. 

Specifieke vormen van ondernemingen: vennootschap, Europese vennootschapsvormen, vereniging en stichting. 

 • Soorten vennootschappen - verschillen/gelijkenissen met vereniging en stichting
 • Het ontstaan, de werking en het einde van de verschillende vennootschapsvormen en vereniging.
 • Organen van de verschillende vennootschapsvormen en vereniging 
 • Formaliteiten en verslaggeving opgelegd door de wetgeving 
 • Verschillen en gelijkenissen tussen de verschillende vennootschapsvormen.
 • Herstructurering van vennootschappen

 

Studiematerialen (lijst)

(Cursus)materiaal op de elektronische leeromgeving Digitap.Verplicht
 • Auteur: lector
Praktisch vennootschapsrechtVerplicht€ 37,20
 • Auteur: De Graeve, A., Roodhooft, J., Windy, B.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
 • Omschrijving: Opdrachten
  Casemethode
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.