Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Personenbelasting35254/3368/2425/1/03
Studiegids

Personenbelasting

35254/3368/2425/1/03
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Vael Karolien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Fiscale wetgeving.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel maakt je vertrouwd met de begrippen en soms ingewikkeld kluwen van de personenbelasting. Het aangifteformulier wordt vak per vak uitgediept en besproken op basis van de meest actuele regelgeving en jaarlijkse wijzigingen.
Je leert aan de hand van toepassingen hoe een belastingplichtige deze aangifte moet invullen en hoe de verschuldigde personenbelasting wordt berekend.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je licht de volledige aanslagberekening in de personenbelasting toe.
Je verduidelijkt de uitgaven die recht geven op belastingvermindering.
Je analyseert de fiscale documenten en wettelijke stukken inzake personenbelasting.
Je past de specifieke wetsartikels toe bij het oplossen van een casus.
Je berekent het belastbaar inkomen.
Je legt de verschillende stappen in de berekening van de aanslag uit.
Je past fiscale principes toe op dossiers van loon- en weddetrekkenden, zelfstandigen, vrij beroeper en bedrijfsleiders.
Je licht de verschillende onderdelen van de aangifte in de personenbelasting toe.
Je definieert de verschillende categorieƫn van belastbare inkomsten en vrijgestelde bestandsdelen.
Je past de basisterminologie van personenbelasting toe op een concrete case.
Je berekent op basis van een concrete situatie de veschuldigde personenbelasting voor een natuurlijk persoon.
Je gebruikt de specifieke terminologie van personenbelasting.
Je berekent de gevolgen van een financiƫle of een vastgoedtransactie op de personenbelasting.
Je adviseert een klant over de gevolgen van concrete situaties op de berekening van de personenbelasting.
OLR AF 10.0 - De bachelor BM/AF reguleert zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig nationale en internationale tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je integreert de ontwikkelingen en actuele tendensen binnen de personenbelasting.

Leerinhoud

 • wie is onderworpen aan de personenbelasting (personalia)?
 • verschillende aanslagstelsels
 • globalisatie van alle inkomsten
 • bepalen van de belastbare grondslag
 • bepalen van de aftrekbare bestedingen
 • onroerende inkomsten
 • roerende inkomsten
 • diverse inkomsten
 • beroepsinkomsten
 • beroepskosten
 • berekening van de belasting
 • bezoldigingen van werknemers
 • toevallige inkomsten
 • fiscale behandeling van betaalde onderhoudsgelden
 • uitgaven die recht geven op een belastingvermindering
 • inkomsten van handelaars
 • fiscale behandeling van bedrijfsleiders
 • baten van vrije beroepen

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Praktisch personenbelastingVerplicht
 • Auteur: Hugelier, S
Studentencodex ITAA - Fiscale wetgevingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
 • Omschrijving: Opdrachten casemethode
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Open boek

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.