Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Managementaccounting39456/3368/2425/1/87
Studiegids

Managementaccounting

39456/3368/2425/1/87
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Kimpe Mieke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Cost accounting OF eerder ingeschreven voor Cost accounting EN simultaan te volgen met Vennootschapsboekhouden 1 OF eerder ingeschreven voor Vennootschapsboekhouden 1.

Korte omschrijving

Je leert budgetten opstellen, en stemt ze af op elkaar als ondersteuning bij de juiste strategische beslissingen in een organisatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je beschrijft het belang van budgettering in de strategische organisatie van een onderneming.
Je stelt de verschillende soorten budgetten op volgens de verschillende budgetteringstechnieken en conform de wettelijke vereisten en/of normen.
Je coördineert de budgetten met elkaar.
Je controleert de opgestelde budgetten aan de hand van managementrapportering.
Je formuleert een advies over de rendabilteit van een investering rekening houdend met de financieringsbehoefte in de verschillende fases van de onderneming.
Je budgetteert de financieringsbehoefte van een onderneming in haar verschillende fases en componenten.
Je beschrijft het belang van management accounting in de strategische organisatie van een onderneming.
OLR AF 2.0 - De bachelor BM/AF herkent opportuniteiten, stelt operationele doelstellingen en werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.
Je stelt de financiële planning op volgens de verschillende geziene technieken en conform de wettelijke vereisten en/of normen.
OLR AF 3.1 - De bachelor BM/AF heeft een attitude van ondernemend handelen (initiatief nemen, risico’s inschatten, ideeën ontwikkelen) en kan deze omzetten in zelfstandig ondernemerschap.
Je coördineert de financiële planning en stemt de doelstellingen af op de verschillende processen in een organisatie (aankoop, verkoop, productie, diensten, enz.).
OLR AF 3.2 - De bachelor BM/AF werkt zelfstandig, planmatig, flexibel en nauwkeurig en handelt oplossingsgericht en innovatief om fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige processen te optimaliseren.
Je plant de financieringsbehoefte van een onderneming in haar verschillende fases en componenten.
OLR AF 5.2 - De bachelor BM/AF gebruikt op een efficiënte en effectieve wijze boekhoudsoftware en digitale tools ter ondersteuning van interne en externe stakeholders.
Je gebruikt specifieke software en ICT toepassingen bij het opstellen van de budgetten.
Je gebruikt specifieke software en ICT tools, van toepassing in de management accounting van een organisatie.

Leerinhoud

Inleiding:

 • plannen en budgetteren;
 • wettelijke vereisten;
 • soorten budgetten. 

Operationele deelbudgetten:

 • verkoop-, aankoop-/productie- en voorraadbudget;
 • investeringsanalyse en investeringsbudget;
 • kostenbudgetten. 

Financieel masterbudget: 

 • liquiditeitsbudget;
 • financieringsbudget
 • budget van de balans en resultatenrekening. 

Al deze budgetten worden opgesteld:

 • volgens de geziene budgetteringstechnieken;
 • gebruik makend van software;
 • afgestemd op de organisatie en activiteit van de onderneming;
 • rekening houdend met wettelijke vereisten en normen.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Budgettering en budgetcontroleVerplicht€ 19,50
 • Auteur: L.Van Haute, T. Versleegers, M. Kimpe

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
 • Omschrijving: Oefeningensessies met docentsturing
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
 • Omschrijving: Casemethode
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Casus
Gesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Casus
Gesloten boek

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.Er wordt verwezen naar de studiewijzer voor verdere informatie over de toetsing van dit opleidingsonderdeel