Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Vennootschapsbelasting 135259/3368/2425/1/76
Studiegids

Vennootschapsbelasting 1

35259/3368/2425/1/76
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Hameeuw Pieter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Fiscale wetgeving EN simultaan te volgen met BTW.

Korte omschrijving

De vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven op de winst van vennootschappen. In dit opleidingsonderdeel worden de krachtlijnen van de vennootschapsbelasting uiteengezet: welke entiteiten zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting? Hoe wordt de belastbare basis vastgesteld? Wat zijn de tarieven?
Het onderscheid tussen het boekhoudkundig resultaat en het fiscaal resultaat is een belangrijk onderdeel. Het boekhoudkundig resultaat is het resultaat dat wordt weergegeven in de boekhouding van een onderneming gedurende een bepaalde periode en dat wordt bepaald volgens de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes.

Aan de andere kant verwijst het fiscaal resultaat naar de winst of het verlies dat wordt gebruikt als basis voor de berekening van de vennootschapsbelasting. Het fiscale resultaat kan afwijken van het boekhoudkundig resultaat vanwege verschillen in fiscale regels en voorschriften.
De theorie wordt geïllustreerd met tal van praktijkvoorbeelden en oefeningen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je legt het verband tussen het boekhoudkundig resultaat en het fiscale, belastbare resultaat.
Je definieert de principes inzake vennootschapsbelasting.
Je vult de diverse fiscale aangifteformulieren correct in.
Je bereidt de fiscale dossiers voor.
Je past de fiscale, parafiscale en boekhoudkundige wetgeving correct toe.
Je legt het verband tussen belastingvoet en belastingdruk.
Je analyseert de fiscale impact op het resultaat.
Je berekent de omzetting van boekhoudkundig naar fiscaal resultaat.
OLR AF 10.0 - De bachelor BM/AF reguleert zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig nationale en internationale tendensen op en integreert deze nieuwe inzichten.
Je integreert de ontwikkelingen en actuele tendensen binnen de vennootschapsbelasting.

Leerinhoud

• Toepassingsgebied
• Belastingtarieven en belastingdruk
• Boekhoudkundig en belastbaar resultaat
• Belastbare opbrengsten en aftrekbare kosten
• Gereserveerde winst
• Verworpen uitgaven
• Vergoeding van het kapitaal
• Overzicht bewerkingen van boekhoudkundig naar belastbaar resultaat

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Studentencodex ITAA - Fiscale wetgevingVerplicht
Vennootschapsbelasting: basiscursusVerplicht€ 64,00
  • Auteur: Vervoort Jos

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege (20,00)
    Oefeningensessies met docentsturing (4,00)
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
  • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00Open en/of gesloten vragenGesloten boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00Open en/of gesloten vragenGesloten boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken10,00

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.