Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Creativiteit en innovatie_AF35267/3368/2425/1/57
Studiegids

Creativiteit en innovatie_AF

35267/3368/2425/1/57
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Ondernemerschap binnen accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van de Velde Lorens
Andere co-titularis(sen): El Majdoub Said
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Starten met ondernemen OF eerder ingeschreven voor Starten met ondernemen OF eerder ingeschreven voor Starten met ondernemen_AF.

Korte omschrijving

Dit is het eerste vak van het keuzetraject Ondernemerschap.

Ontdek je ondernemerstalent, scherp je ondernemingszin aan, en werk je eigen idee uit tot een haalbaar business idea. Onze lectoren zullen je gedurende het semester coachen in het ontdekken van je talenten en passies, in het ontwikkelen van je creatief denkvermogen, en in het conceptualiseren en pitchen van (business) ideeën.

Uiteindelijk willen we zo jullie creativiteit en gevoel voor innovatie stimuleren en worden jullie vaardigheden als ondernemer aangescherpt. Je wordt klaargestoomd om concreet aan je business plan te werken in het volgende vak binnen het keuzetraject Ondernemerschap!

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 3.1 - De bachelor BM/AF heeft een attitude van ondernemend handelen (initiatief nemen, risico’s inschatten, ideeën ontwikkelen) en kan deze omzetten in zelfstandig ondernemerschap.
Je herkent kansen om aan onbeantwoorde behoeften te voldoen.
Je zet ideeën om in oplossingen die waarde creëren voor anderen.
Je construeert een inspirerende toekomstvisie waartoe anderen zich kunnen verbinden.
Je gebruikt jouw toekomstvisie om de strategische besluitvorming te sturen.
Je ontwikkelt strategieën om de meeste waarde te genereren uit ideeën.
OLR AF 6.2 - De bachelor BM/AF toont een kritische onderzoekende houding, doorgrondt de betekenis achter de data en kan deze helder rapporteren om tot een bruikbaar advies te komen.
Je onderzoekt de haalbaarheid van het waardecreërend idee aan de hand van een exploratieve studie van de markt.
OLR AF 8.0 - De bachelor BM/AF werkt projectmatig en constructief samen als lid van een multidisciplinair en intercultureel team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je beoordeelt de (multiculturele en interdisciplinaire) samenwerking d.m.v. constructieve feedback te geven met respect voor ieders talenten en groeikansen.
Je geeft samen met het (interdisciplinair en multicultureel) team richting aan het proces door collectieve werkafspraken en deadlines op te stellen en stuurt dit bij indien nodig.
OLR AF 9.0 - De bachelor BM/AF handelt op een ethische, deontologische en maatschappelijk verantwoorde wijze.
Je wordt bij het nemen van beslissingen gedreven door ethiek en duurzaamheid.

Leerinhoud

Je zet je eerste stappen in het ondernemerschap en werkt het ondernemersproject (business idea) uit waar je individueel aan gaat werken doorheen het hele keuzetraject. Van verschillende brainstormtechnieken en handige tools tot concrete prijsstrategieën en pitching skills; alles komt aan bod.

Je lectoren coachen en volgen je van nabij op in de uitwerking van je eigen idee. Hieronder vind je een selectie van enkele tools en/of methodes die je tijdens dit vak zal leren kennen en gebruiken om tot een haalbaar business idea te komen:

 • Ideation: brainstorms om jezelf beter te leren kennen en je idee meer vorm te geven.
 • Value proposition canvas: benader je idee vanuit je toekomstige klant en speel hier op in.
 • Business model canvas: snapshot van je business model en business plan.
 • Verdienmodellen en prijsstrategie: hoe ga ik geld verdienen?
 • Pitching skills: hoe kan ik mijn idee kort en overtuigend presenteren aan een jury?
 • ...

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
 • Omschrijving: OpdrachtenCoachingssessies
Vormen van groepsleren12,00 uren
 • Omschrijving: Projectwerk in groep
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Seminaries/excursies/bedrijfsbezoeken (4,00)Begeleide zelfstudie & zelfstandig (51,00)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek, digitaal
Eerste examenperiodeProjectopdracht40,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek, digitaal
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00Werkstuk en/of presentatie
Open boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.