Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Management voor de ondernemer_AF35268/3368/2425/1/91
Studiegids

Management voor de ondernemer_AF

35268/3368/2425/1/91
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Ondernemerschap binnen accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van de Velde Lorens
Andere co-titularis(sen): El Majdoub Said
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Creativiteit en innovatie_AF OF eerder ingeschreven voor Creativiteit en innovatie_AF.

Korte omschrijving

Dit is het tweede vak van het keuzetraject Ondernemerschap.

Nadat je in het eerste semester een concreet en haalbaar business idea hebt uitgewerkt, ga je daar in dit OLOD verder mee aan de slag. In dit vak krijg je de ruimte om je ondernemingszin en ondernemerschap verder te ontwikkelen en om je uitgekiend business idea te vertalen naar een business plan. Ze zeggen niet voor niets: "If you fail to plan, you plan to fail!"

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 3.1 - De bachelor BM/AF heeft een attitude van ondernemend handelen (initiatief nemen, risico’s inschatten, ideeën ontwikkelen) en kan deze omzetten in zelfstandig ondernemerschap.
Je focust op jouw passie en je blijft waarde creëren ondanks tegenslagen.
Je verwerft en beheert diverse materiële en niet-materiële middelen om jouw waardecreërende activiteit te ontwikkelen.
Je vindt publieke en private ondersteuningsdiensten die jou helpen om een kans op waardecreatie te benutten (advies en consulting, incubator, mentoring,...).
Je vindt meerdere financieringsopties en je kiest de best passende middelen voor de financiering van de start van jouw waardecreërende activiteit.
Je stelt een business plan en financieel plan op voor de financiële duurzaamheid van een waardecreërende activiteit.
Je inspireert anderen voor waardecreërende activiteiten en je krijgt hen mee aan boord.
OLR AF 6.2 - De bachelor BM/AF toont een kritische onderzoekende houding, doorgrondt de betekenis achter de data en kan deze helder rapporteren om tot een bruikbaar advies te komen.
Je onderzoekt de economische en financiële haalbaarheid van het waardecreërend idee.
OLR AF 8.0 - De bachelor BM/AF werkt projectmatig en constructief samen als lid van een multidisciplinair en intercultureel team en neemt verantwoordelijkheid in verschillende taken en rollen binnen een bedrijf of een organisatie.
Je beoordeelt de (multiculturele en interdisciplinaire) samenwerking d.m.v. constructieve feedback te geven met respect voor ieders talenten en groeikansen.
Je geeft samen met het (interdisciplinair en multicultureel) team richting aan het proces door collectieve werkafspraken en deadlines op te stellen en stuurt dit bij indien nodig.

Leerinhoud

"Geen business zonder plan", wordt wel eens gezegd. Een business plan of ondernemingsplan is een strategisch plan dat je inzicht geeft in de haalbaarheid van je idee. Het bevat naast de formulering van de doelstellingen van je onderneming ook een strategie waarin je uitlegt hoe je deze doelstellingen gaat behalen.

Het business plan vormt uiteindelijk de ruggengraat voor je (toekomstige) onderneming. Je lectoren coachen en volgen je van nabij op in de uitwerking van je business plan voor het business idea dat je hebt gevalideerd tijdens het eerste OLOD 'Creativiteit en innovatie'.

Hieronder vind je een overzicht van de voornaamste onderdelen van het business plan dat je zal opleveren:

 • Voorstelling business (idea);
 • Interne en externe analyse;
 • Marketing & communicatie;
 • Operationeel plan & risico-analyse;
 • Financieel plan.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
 • Omschrijving: Coachingssessies
Vormen van groepsleren8,00 uren
 • Omschrijving: Projectwerk in groep
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Seminaries/excursies/bedrijfsbezoeken (4,00)Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk (51,00)

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Open en/of gesloten vragenGesloten boek, digitaal
Eerste examenperiodeProjectopdracht50,00Werkstuk en/of presentatieOpen boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Open en/of gesloten vragen
Gesloten boek, digitaal
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Werkstuk en/of presentatieOpen boek
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.