Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
BTW4429/3368/2425/1/38
Studiegids

BTW

4429/3368/2425/1/38
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Michiels Michiel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Fiscale wetgeving.

Korte omschrijving

De BTW-wetgeving is complex, maar (vaak) logisch. De bedoeling is om de logica van deze (in grote mate) Europese wetgeving te doorgronden en om concrete situaties correct te kunnen beoordelen vanuit btw-oogpunt. Dergelijke beoordeling vanuit btw-oogpunt vereist op de eerste plaats een correcte analyse van de feiten, waarop dan de correcte btw-principes kunnen toegepast worden om op deze manier tot een correcte naleving van de toepasselijke btw-verplichtingen te komen.

De belangrijkste verplichtingen op dit vlak betreffen het voeren van een btw-boekhouding, het invullen van de btw-aangiftes en IC-listing,... De btw-principes op zich, en de btw-verplichtingen die daaruit voortvloeien, krijgen een prominente plaats binnen deze opleiding.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 1.0 - De bachelor BM/AF heeft inzicht in fiscale, parafiscale, juridische en boekhoudkundige regelgeving en processen, in algemene bedrijfs- en organisatieprocessen en hun onderlinge samenhang en kan dit inzicht toepassen in een ruime, geglobaliseerde, veranderende en (inter-) nationale context.
Je legt de BTW-principes en -mechanismes uit.
Je stelt de diverse fiscale aangiftes op.
Je bereidt bedrijfsgebonden documenten volgens de geldende wettelijke normen voor.
Je past de fiscale, parafiscale en boekhoudkundige wetgeving correct toe.
Je analyseert de fiscale impact op een transactie.
Je past de fiscale actualiteit toe, afgestemd op de organisatie, op de rechts- of natuurlijke persoon en op de transactie.
Je past wetsartikels toe in een specifieke casus.
Je past de gehele BTW-wetgeving toe vanuit een internationale context.
Je verklaart de wisselwerking van BTW en andere wetgevingen.

Leerinhoud

 • Plaatsing, toepassingsgebied en mechanisme
 • BTW-verplichtingen
 • Aftrekbare en verschuldigde BTW: algemene principes
 • Niet-aftrekbare BTW
 • Soorten BTW-belastingplichtigen
 • Medecontractant
 • Intracommunautaire verrichtingen, in- en uitvoer
 • Mechanismen van verlegging
 • Documenten

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Belasting over de Toegevoegde Waarde: basiscursusVerplicht
 • Auteur: Opreel Jurgen/Mertens Koen
Studentencodex ITAA - Fiscale wetgevingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Omschrijving: Interactiecollege (16,00)
  Oefeningensessies met docentsturing (8,00)
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren
 • Omschrijving: Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open en/of gesloten vragen
Open boek

Toetsing (tekst)

Zie Digitap en/of studiewijzer voor verdere instructies.

De totale examentijd bestaat uit de voorziene tijd plus ¼ extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus reeds inbegrepen.