Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Business en Recht
Sustainable business management_AF36452/3368/2425/1/92
Studiegids

Sustainable business management_AF

36452/3368/2425/1/92
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • accountancy - fiscaliteit
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Riel Karolien
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 voor minstens 60 studiepunten ingeschreven zijn.

Korte omschrijving

Our world is changing faster than ever and global events are happening more often and have a bigger impact on society and economy than before. The current (business) environment has made it clear that things have to change on an economic, social and environmental level to ensure that future generations will be able to live a meaningful life. In the past, ensuring social and environmental stability was seen as the sole responsibility of the government and non-profit organisations as businesses had only one reason for existence: maximising shareholder value. However, due to the impact of businesses on the social and environmental issues, and the increased scope of these issues, governments can no longer deal with these problems by themselves. The responsibility has shifted towards the business and sustainable business management has become a hot topic on the agenda of both businesses and government.

In this course we introduce you to the current state of affairs concerning the economical, social and environmental challenges humanity is facing today and offer you an introduction to different possible solutions for these challenges.

OLR-Leerdoelen (lijst)

OLR AF 2.0 - De bachelor BM/AF herkent opportuniteiten, stelt operationele doelstellingen en werkt proactief mee aan het behalen van de (strategische) doelstellingen van een bedrijf of een organisatie.
Je analyseert de externe en interne omgeving waarin een bedrijf of organisatie actief is aan de hand van aangereikte theorieën en kaders en hanteert deze als basis om strategie te ontwikkelen en te implementeren.
Je analyseert en vergelijkt de verschillende stromingen, denkrichtingen, zienswijzen, concepten en trends in de theorie en praktijk van het strategisch management.
Je geeft een overzicht van de belangrijkste modellen die een bedrijf of organisatie kunnen helpen om een strategie te vormen en te formuleren.
Je beoordeelt het strategisch beleid van een bedrijf of organisatie, meer specifiek je definieert de strategische grenzen.
OLR AF 7.2 - De bachelor BM/AF kan met standaard woordenschat in een beroepsspecifieke context op een professionele wijze schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels.
Je begrijpt beroepsspecifieke langere teksten.
Je drukt je in de meeste formele situatie correct uit en gebruikt de gepaste zakelijke terminologie.
OLR AF 9.0 - De bachelor BM/AF handelt op een ethische, deontologische en maatschappelijk verantwoorde wijze.
Je verwerft algemene kennis en een inzicht in de principes en toepassing van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Je bent actief op de hoogte van de nieuwe maatschappelijk verantwoord ondernemen tendensen.
Je beoordeelt de werking van een bedrijf vanuit de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Je reflecteert kritisch inzake eigen consumptiegedrag en burgerzin.
Je ontwikkelt het vermogen tot ethisch en duurzaam denken en handelen: de impact van keuzes (h)erkennen, zowel in relatie tot de omgeving/milieu als in relatie tot de gemeenschap.

Leerinhoud

The content of this class consists of 2 parts. In the first part, we will take a look at the new economic paradigms and discuss the economical, societal and ecological challenges which we face while doing business today. In the second part, we will look at some solutions concerning these challenges: CSR, Social Enterpreneurship, Circular economy and Sustainable Innovation, Sustainable energy and Sustainable frameworks and finance.

This course is a blended learning course which is a combination of online modules, classroom sessions and workshops. All information will be communicated through Digitap. The first classroom session is mandatory.

Studiematerialen (lijst)

lesmateriaal op digitapVerplicht
Sustainable Business Management (2nd edition)Verplicht€ 38,50
  • Auteur: Karolien Van Riel

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Omschrijving: Interactiecollege
Werktijd buiten de contacturen66,00 uren
  • Omschrijving: Digitale kennisoverdracht (bv. flipped the classroom, kennisclips,… )
    Begeleide zelfstudie & zelfstandig werk

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open vragen, open boek
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open vragen, open boek

Toetsing (tekst)

The exam wil consist of 4 open questions for which the book can be used. During the semester, 4 workshops will be organized, one of the questions on the exam will be related to these workshops.

See Digitap and/or study guide for further instructions.

The total examination time consists of the scheduled time plus ¼ extra examination time for all students. This therefore already includes the extra examination time as an individual adjustment.