Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Neurologie1843/3372/2425/1/65
Studiegids

Neurologie

1843/3372/2425/1/65
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 2
 • Bachelor in de orthopedagogie
  Keuzepakket:
  • Keuzepalet extra muros
 • Bachelor in de toegepaste psychologie
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 2de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 3de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 4-jarig programma (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket DAG/AVOND uitdovend 3TP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Gils Annick
Andere co-titularis(sen): Bulckmans Niki, Raats Joke, Vergauwen Kuni
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 81,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie volgtijdelijkheid.

OLR-Leerdoelen (lijst)

BH2 Diagnosticeren: "Definieert autonoom in de complexe en gespecialiseerde beroepscontext in samenspraak met cliënt het handelingsvraagstuk en de vraagformulering gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context en verwijst door indien nodig".
De student heeft kennis en inzicht in de microscopische anatomie van het zenuwstelsel, anatomie van het centrale zenuwstelsel, systeemanatomie, de anatomie van het perifere zenuwstelsel.
De student heeft kennis en inzicht over de neurologie: De neurologische anamnese en het klinisch neurologisch onderzoek, technische onderzoeken in de neurologie, in verschillende neurologische aandoeningen,

Leerinhoud

Microscopische anatomie van het zenuwstelsel
Anatomie van het centrale zenuwstelsel, systeemanatomie, de anatomie van het perifere zenuwstelsel
Neurologische anamnese en het klinisch neurologisch onderzoek, technische onderzoeken in de neurologie.
Neurologische aandoeningen: dementies, cerebrovasculaire aandoeningen, epilepsie, extrapyramidale syndromen: morbus Parkinson ea, craniocerebrale traumata, infecties van het zenuwstelsel, multiple Sclerose, intracraniale neoplasieën, neurologische complicaties, motorneuron aandoeningen, hoofdpijn, hydrocephalie en spina bifida, cerebellaire aandoeningen, hersenstamsyndromen, ruggemergaandoeningen, perifere neuropathieën, spieraandoeningen, cerebral palsies of infantiele encephalopathie, alcohol en het zenuwstelsel.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Cursus via cursusdienst en of digitale leeromgeving
 • Aanvullingen via digitale leeromgeving.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

 • J.B.M.Kuks & J.W. Snoek (2016). Klinische Neurologie. Springer Medfia BV

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00digitaal examen