Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
IT professional36999/3373/2425/1/31
Studiegids

IT professional

36999/3373/2425/1/31
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
 • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Herman Bruno
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (Academiejaar) of 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Bachelorproef en stage.

Korte omschrijving

"Stand out of the crowd”.
Binnenkort kom je met vele pas afgestudeerden op de arbeidsmarkt terecht. Hoe zorg je ervoor dat jij eruit springt? We gaan op zoek naar je sterke eigenschappen en weten die te linken aan de ideale CV en motivatiebrief. Je krijgt een overzicht van de verschillende carrièremogelijkheden na je opleiding.
Je krijg een opfrissing van zakelijk schrijven die je helpt een professionele CV en motivatiebrief op te stellen maar ook een goede bachelorproef te schrijven.
je maakt kennis met het werkveld via een aantal praktijkgerichte activiteiten en wordt bewust gemaakt van het maatschappelijk kader van ICT. Daarnaast zet je de eerste stappen richting levenslang leren door een eigen digitaal leerpad uit te stippelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceren
schrijft zakelijk, conform de taalregels en de wetenschappelijke conventies inzake bronvermelding
Ondernemen
Is ondernemend, gaat op zoek naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en is hierbij op de hoogte van de nieuwste technologische trends & evoluties.
Vertrekt van een persoonlijk engagement en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten van zijn werk.
Volgt de vacatures binnen zijn werkterrein, vertaalt de essentiële elementen van de vacature naar een gerichte CV en sollicitatiebrief en verdedigt op effectieve wijze zijn sollicitatie op een sollicitatiegesprek.
Is in staat om zowel persoonlijke ambities en drijfveren over te brengen, zowel schriftelijk als mondeling.
Onderzoeken
Is in staat om zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT over te brengen naar superieuren, collega’s & klanten.
Is in staat om technische inzichten en de eigen visie daarop binnen zijn vakgebied over te brengen, zowel schriftelijk als mondeling.
Professioneel handelen
functioneert adequaat in een digitale werkomgeving vanuit een grondig inzicht in de organisatie en dagelijkse werking van het technische eco-systeem waar hij deel van uitmaakt.
Is bewust van de maatschappelijke impact van digitale skills.

Leerinhoud

 • Zakelijk schrijven
 • Sociaal, ethische en juridische aspecten van digitale evoluties
 • Een gastlezing samenvatten
 • Zelfreflectie
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Motivatiebrief
 • Sollicitatietraining
 • Kennis & vaardigheden op begrijpelijke wijze overdragen aan derden
 • Uitstippelen van een eigen leertraject
 • Overzicht van de carrièremogelijkheden aan de hand van gastsprekers

  Verplicht volgen van:

  - Gastlessen (on campus)
  - Hackaton (off campus)
  - AP jobbeurs (on campus)
  - Een andere technische beurs / conferentie / workshop (off campus): zelf te kiezen
  - Solllicitatietraining (on campus)
  - Een andere extra sollicitatieactiviteit (off campus), zelf te kiezen
  - Actieve deelname in een maatschappelijk project, minimum 8u rond digitalisering en inclusie (off campus)
  - Bedrijfsbezoek ism met Agoria (off campus)
  - Digitaal leertraject op LinkedLearning

Studiematerialen (lijst)

Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00Digitaal.

Toetsing (tekst)

AFWEZIG OP EVALUATIEACTIVITEIT
Er wordt een 0 op de betrokken evaluatieactiviteit gegeven indien de student afwezig is. De student kan voor de betrokken evaluatieactiviteit de afwezigheid inhalen enkel indien de afwezigheid gewettigd is en het organisatorisch of didactisch mogelijk is.
De student maakt, binnen de 3 werkdagen na het gemiste evaluatieactiviteit, zelf per e-mail een afspraak met de lector omtrent het tijdstip en de wijze waarop dit kan ingehaald worden. 

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op het deelexamen PORTFOLIO gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
De student kan 1 afwezigheid inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste sessie met de lector deze inhaalsessie in te plannen.