Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Data networks33994/3373/2425/1/02
Studiegids

Data networks

33994/3373/2425/1/02
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
 • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Horsmans Serge
Andere co-titularis(sen): Casal Mosteiro Kelly, Masset Yves
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je leert aan de hand van het OSI-model de werking van protocollen, kabels en netwerkapparatuur. Je past  deze kennis toe bij het configureren en opzetten van een klein netwerk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beheren
Gebruikt netwerksimulatietools om kleine datanetwerken te simuleren.
Berekent de gewenste IPv4 en en IPv6 adressen aan de hand van gegeven vereisten.
Ontwerpen
Verklaart de werking en functie van de toestellen die gebruikt worden in kleine datanetwerken.
Verklaart de werking en functie van de belangrijkste protocollen en services in datanetwerken.
Verklaart de invloed van netwerkmodellen in het tot stand komen van datacommunicatie.
Legt de werking uit van IP adressering.
Optimaliseren
Spoort fouten op in kleine datanetwerken en lost deze op.
Gebruikt netwerkanalysetools om de werking van kleine netwerken te controleren.
Realiseren
Gebruikt commando's voor basis router en switch configuraties
Construeert een klein datanetwerk aan de hand van de gegeven vereisten.

Leerinhoud

 • OSI en TCP/IP modellen
 • Configureren en testen van basisnetwerken
 • Ethernet
 • Network Layer
 • Transport Layer
 • Application Layer
 • IP-adressering
 • Subnetten van netwerken
 • Netwerkprotocollen
 • Configureren van netwerkbesturingssystemen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitaal.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitaal.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitaal.

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.