Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Programming principles33959/3373/2425/1/73
Studiegids

Programming principles

33959/3373/2425/1/73
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
 • Bachelor in de toegepaste informatica
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de elektronica-ICT als Programming principles SO
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Dams Tim
Andere co-titularis(sen): Van Camp Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit vak gaan we letterlijk 'leren programmeren', waarbij we snel zullen zien dat vooral een heldere en logische kijk op het geheel essentieel is, niet zo zeer het beheersen van de programmeersyntax. Ieder computerprogramma, hoe complex ook, is terug te brengen tot een aantal elementaire programmeeraspecten. Het zijn deze zaken die we zullen leren beheersen. We leren hierbij C# als programmeertaal om console-applicaties te maken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analyseren
Maakt gebruik van selectie- en iteratiestructuren.
Ontwerpen
Kiest het juiste array type al naar gelang de situatie.
Realiseren
Maakt gebruik van bibliotheken.
Maakt gebruik van diverse soorten arrays.
Maakt gebruik van selectie- en iteratiestructuren.
Ontwikkelt klassen en hanteert daarbij de juiste beperkingen en declaraties van attributen.
Respecteert bij implementaties de afgesproken regels voor naamgeving en codering (naming conventions, coding rules).
Stelt de juiste methodesignaturen op.
Spoort fouten op aan de hand van debugging tools.
Schrijft aanpasbare, leesbare en uitbreidbare code.
Hanteert begrippen zoals variabelen, datatypen, declaraties, operatoren, expressies, statements, type-conversie.

Leerinhoud

 • Werken met een IDE
 • Variabelen en datatypes
 • Strings
 • Beslissingen
 • Loops
 • Methoden
 • Arrays

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Zie Scherp Scherper - 2e editieVerplicht€ 65,00
 • Auteur: Tim Dams
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Gratis digitale versie van het handboek verkrijgbaar via Digitap.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen84,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken15,00Digitaal. Georganiseerd tijdens de toetsweek.
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00Digitaal
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks65,00Digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks35,00Digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks65,00Digitaal

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.