Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Routing & switching33970/3373/2425/1/59
Studiegids

Routing & switching

33970/3373/2425/1/59
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Software
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Horsmans Serge
Andere co-titularis(sen): Vermonden David
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Deze cursus richt zich op switching en router technologieën van kleine tot middelgrote bedrijfsnetwerken, inclusief draadloze lokale netwerken (WLAN).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analyseren
Beschrijft de werking van een switch.
Beschrijft switchingconcepten en -technologieën.
Beschrijft de werking van VLANs.
Beschrijft de werking van routeringsprotocollen en -concepten.
Beschrijft de werking van een router.
Verklaart hoe fysische broadcast domains verder kunnen opgedeeld worden in logische broadcast domains.
Beheren
Configureert redundancy in een switched netwerk met behulp van STP en Etherchannel
Corrigeert fouten in de configuratie een klein netwerk.
Configureert first hop redundancy protocols in een switched netwerk.
Configureert static routering.
Configureert VLANs en interVLAN routering.
Configureert correct de verschillende netwerkdevices in een klein netwerk.
Configureert een functioneel netwerk met aandacht voor het verkleinen van de attack surface, eenvoudig beheer, performantie en foutentolerantie. De student motiveert hierbij zijn keuze voor de gebruikte technologieën.
Realiseren
Gebruikt netwerksimulatietools om datanetwerken te simuleren.

Leerinhoud

 • Basis Device Configuration
 • Swiching Concepts
 • VLANs
 • Inter-VLAN Routing
 • STP
 • Etherchannel
 • DHCPv4
 • SLAAC en DHCPv6
 • FHRP Concepts
 • LAN/SWITCH security concepts
 • Routing Concepts
 • IP static routing
 • Troubleshoot Static and Default Routes

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitaal
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitaal

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.