Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Communication29042/3373/2425/1/26
Studiegids

Communication

29042/3373/2425/1/26
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
 • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Eyken Koen
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Soft skills en communicatie worden steeds belangrijker in het bedrijfsleven. De Engelse taal komt ook terug in websites, boeken, cursussen en op de werkvloer. De studenten leren omgaan met de meest voorkomende vormen van mondelinge en schriftelijke communicatie die ze in de (internationale) context later zullen tegenkomen. Ze zullen o.a. (multiculturele en/of internationale) meetings bestuderen, daar een verslag van maken, telefoongesprekken voeren, hun mening verdedigen, een idee pitchen, een presentatie geven, …

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceren
EN-B2/C1: Presenteert zonder hulpmiddelen over IT-onderwerp.
EN-B2/C1: Voert een zakelijk telefoongesprek.
EN-B2/C1: Drukt zich vloeiend en spontaan uit zonder nadrukkelijk naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Gebruikt de taal flexibel en effectief voor professionele doeleinden met oog voor o.a. spelling, zinsbouw en grammatica.
EN-B2/C1: Illustreert de invloed van internationale en multiculturele aspecten op vergaderingen en de werkplek.
EN-B2/C1: Stelt meeting minutes op op basis van de geziene structuur.
EN-B2/C1: Geeft constructieve feedback in teamverband.
EN-B2/C1: Schrijft grammaticaal en inhoudelijk correcte teksten over onderwerpen die vertrouwd zijn of van zakelijk belang zijn met aandacht voor een correcte spelling.
EN-B2/C1: Stelt een idee voor en verdedigtĀ dit via een elevator pitch.
EN-B2/C1: Verdedigt op onderbouwde manier een eigen standpunt over een onderwerp van zakelijk belang.

Leerinhoud

 • Internationale vergaderingen en culturele verschillen
 • Presentatietechnieken en lichaamstaal
 • Zakelijk e-mailen
 • Zakelijke telefoongesprekken
 • Elevator pitch
 • ...

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Digitaal.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00Mondelinge opdrachten. Aanwezigheid in de les verplicht tijdens de evaluatiemomenten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Mondelinge testen.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Digitaal.

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.