Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Microcontrollers26539/3373/2425/1/90
Studiegids

Microcontrollers

26539/3373/2425/1/90
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanhulle Geert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Met behulp van de Arduino development board wordt de werking van een microcontroller uitgelegd.
Het Arduino development board voorziet de nodige hardware en software om snel een embedded applicatie te maken.
De meest voorkomende microcontroller op het Arduino development board is van de AVR familie, aan de hand van deze wordt de interne werking van een microcontroller uitgelegd.

De Arduino software libraries zijn gebouwd op de C/C++ programmeertalen, het gebruik van deze talen voor embedded applicaties komt ook aan bod.

Naar het eind toe van de cursus volgt nog een introductie op een andere, veel krachtiger, 32-bits microcontroller familie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Ontwerpen
Legt de taak en het gedrag van IO-systemen uit.
Legt de taak en het gedrag van geheugens in microcontrollers uit.
Schetst de opbouw en werking van een microprocessor.
Realiseren
Integreert actuators in een microcontrollertoepassing.
Integreert sensors in een microcontrollertoepassing.
Past bitoperaties toe.
Past digitale signaalverwerking toe met microcontrollers
Ontwikkelt digitale signaalverwerking toepassingen met een microcontroller.
Creëert timer gestuurde microcontroller toepassingen.
Creëert embedded software bibliotheken.
Creëert interrupt gedreven microcontroller toepassingen.
Creëert microcontroller toepassingen.
Creëert microcontroller toepassingen met draadloze communicatie.

Leerinhoud

 • Uitdiepen van het Arduino hardware & software platform   (vervolg op Arduino Programming)
 • Bootloaders
 • Embedded systeem design
 • Verwerken van analoge sensor data
 • 8-bit AVR architectuur en instructieset
 • Bit operaties
 • Register manipulaties
 • MCU I/O operaties
 • MCU Timers & comparator
 • MCU power safe modes
 • System clock
 • Introductie tot 32-bit MCU's

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitaal
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00Digitaal
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Digitaal

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

Er wordt een 0 op "vaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.