Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
DevOps26776/3373/2425/1/00
Studiegids

DevOps

26776/3373/2425/1/00
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Business
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Software
  Afstudeerrichting:
  • Artificiële Intelligentie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peetermans Wouter
Andere co-titularis(sen): Van Hansewijck Dries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

DevOps is een revolutionaire nieuwe aanpak en methodologie in de manier waarop software ontwikkeld wordt. Het is een grote cultuurverandering waarbij er een gezamenlijke verantwoordelijkheid gecreëerd wordt tussen de Developper (Dev) en IT Operations ( Ops). Ze moeten nu als een team samenwerken in plaats van zoals vroeger waarbij ze tegengestelde belangen hadden en elkaar de verantwoordelijkheid doorschoven. Anders gezegd : Dev’s zijn bv mee-verantwoordelijk dat hun software compatibel zijn met de infra waar het op moet draaien.

Bovendien worden veel stukken van het ontwikkelingsproces zoals deployment, testing en monitoring sterk geautomatiseerd. Het resultaat is dat er meer agile gewerkt kan worden en een product sneller kan ontwikkeld worden. Waar vroeger een software-product release-cyclussen van 3 tot 6 maanden kon hebben, zijn er vandaag de dag organisaties die continue ontwikkelingen uitrollen en die op korte termijn in productie zetten. Devops is dan ook essentieel om onze digitale wereld draaiende te houden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Adviseren
Stelt verbeteringen voor aan de hand van verzamelde metrics.
Beheren
Houdt toezicht op een applicatie en verzamelt kritieke metrics.
Communiceren
Genereert feedback vanuit het software ontwikkelingsproces naar de developer toe.
Ondernemen
Navigeert zich in de DevOps wereld en anticipeert mogelijke evolutie.
Ontwerpen
Tekent een software deployement pipeline uit.
Voorziet transparantie doorheen de software delivery pipeline.
Verklaart de verschillen tussen de stages in de software deployement pipeline.
Realiseren
Zet een software delivery pipeline op.

Leerinhoud

 • Filosofie: you build it = you run it
 • Git strategieën
 • Containers
 • Container orchestration
 • Wat is CI/CD
 • CI/CD pipelines
 • Logging en monitoring

Studiematerialen (lijst)

Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht40,00Digitaal en mondeling.

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.