Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
3D game programming36937/3373/2425/1/57
Studiegids

3D game programming

36937/3373/2425/1/57
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Mixed reality
  • Uitdovend Mixed Reality
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • Mixed reality
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Tom
Andere co-titularis(sen): Van Battel Sam
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel ga je aan de slag met de unity game engine en leer je de 3D-toepassingen ontwikkelen. Deze 3D-toepassingen gaan van games tot interactieve VR applicaties. Je importeert 3D modellen, ontwikkelt animaties en interactiviteit en voegt belichting en geluid en materials toe. Je leert werken met verschillende camera perscpectieven, de physics engine. Ook leer je hoe je scripts schrijft in Unity.
Met de ervaring die je opdoet ontwikkel je een 3D project in Unity.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analyseren
Verzamelt informatie om grondig inzicht te krijgen in de projectopdracht om een 3D applicatie volgens de specificaties te ontwikkelen.
Communiceren
Presenteert zijn 3D applicatie.
Onderzoeken
Past de principes 3D programming toe bij het ontwikkelen van een 3D game.
Ontwerpen
Beschrijft en analyseert de verschillende parameters die van toepassing zijn op een 3D applicatie.
Demonstreert beheersing van een 3D game engine door deze effectief toe te passen in projecttaken.
Realiseren
Ontwikkelt een 3D applicatie met Unity.
Stel de vereisten voor een 3D applicatie op.
Illustreert componenten, opbouw en werking van een 3D software-applicatie.

Leerinhoud

1. Unity theorie:

 • Introductie in 3D game programming en 3D
 • 3D ruimte
 • Materials & lighting
 • Audio
 • Camera
 • Deployment
 • Physics
 • Player Control
 • User Interface in Unity
 • Animaties

2. Unity Project

Studiematerialen (lijst)

Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht70,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht70,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Digitaal.

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

Er wordt een 0 op "Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
Deelname aan de tweede examenkans van Projectopdracht is NIET mogelijk ( er wordt een 0 gegegeven) indien de student tijdens het academiejaar 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig was op semesterbasis.