Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Databases24991/3373/2425/1/32
Studiegids

Databases

24991/3373/2425/1/32
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
 • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Pooter Marijn
Andere co-titularis(sen): Verhulst David
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Aan de hand van voorbeelden en oefeningen wordt een inleiding gegeven tot datamodellering voor relationele databases.
Belangrijk hierbij zijn de begrippen primary key, foreign key, verschillende soorten relaties, en SQL.

We leren een conceptueel datamodel om te zetten in een database en query's te schrijven om de gegevens erin op te vragen.
We maken hierbij gebruik van MySQL als RDBMS.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analyseren
Identificeert aan welke eisen (definities, regels en standaarden) gegevens dienen te beantwoorden.
Analyseert een informatiebehoefte en zet deze om in efficiƫnte SQL-instructies.
Ontwerpen
Evalueert een (bestaand) relationeel datamodel op 1NV, 2NV of 3NV.
Leidt relevante entiteiten, attribuuttypes, de relaties tussen de entiteiten en de cardinaliteiten van de relaties af uit (on)gestructureerde informatiebron(nen).
Stelt op basis van gegeven informatie een Entity Relationship Diagram op.
Ontwerpt databankobjecten met respect voor de integriteitsregels en applicatiebehoeften.
Past normalisatie toe op relationele databanken.
Maakt een relationeel datamodel met behulp van de normalisatietechniek.
Realiseren
Creƫert een databank en databank objecten.
Manipuleert gegevens in een databank (delete, insert, update).
Implementeert op basis van een datamodel de nodige integriteitsregels in een databank.

Leerinhoud

 • Inleiding tot databases
 • Conceptueel model
  • Entiteit Relatie Diagram
 • Relationeel model
  • Structurele aspecten
  • Integriteitsaspecten
  • Gedragsaspecten
 • Normalisatie
 • SQL
  • SELECT-component
  • WHERE-component
  • Scalaire functies
  • Impliciete en expliciete joins
  • Subqueries
  • Sorteren en groeperen van gegevens

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Gegevensanalyse. Digitaal
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00SQL. Digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Gegevensanalyse. Digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00SQL. Digitaal

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.