Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Web technology33960/3373/2425/1/10
Studiegids

Web technology

33960/3373/2425/1/10
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
 • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Michiels Kristof
Andere co-titularis(sen): De Vos Jeroen, Verhulst David
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het olod Web technology behandelt de kennismaking met HTML5 en CSS3, de werkinstrumenten die nodig zijn om vorm te geven aan het actuele web. Hiermee creëren we interactieve en grafische websites met aandacht voor gebruiksvriendelijkheid (UI/UX) en toegankelijkheid.
Het olod Webtechnologie bereidt voor op het creëren van een volledige dynamische website. Je maakt kennis met JavaScript als derde pijler van webontwikkeling.

Leerinhoud

Basiskennis voor het structureren van webpagina's met de opmaaktaal HTML5:
 • de bouwstenen: elementen, tags en attributen
 • structuur kunnen geven aan teksten met semantische HTML5-elementen
 • lijsten, andere tekstmarkeringen en speciale tekens
 • koppelingen
 • beeld, geluid en andere externe inhouden
 • werken met tabellen en formulieren


Basiskennis voor het vormgeven van webpagina’s met de opmaaktaal CSS3:

 • de opbouw van stijlregels en waar die komen te staan
 • het gebruik van lettertypen en de opmaak van tekst en menu’s
 • gebruikmaken van eenvoudige en meer geavanceerde selectors en properties
 • het boxmodel en de positionering van elementen
 • lay-out-technieken: o.a. grid en flexbox
 • kleurgebruik en achtergrondafbeeldingen
 • responsive webdesign met media queries met een mobile first-aanpak.


Kennismaken met JavaScript als derde pijler van web en de werkinstrumenten die nodig zijn:
 • focus op taalconstructies, opdrachten en de mogelijkheden van JavaScript
 • statements, gegevenstypen, variabelen en operatoren

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken15,00Digitaal. Georganiseerd in de toetsweek.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks85,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Digitaal.

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.