Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Digital fundamentals33961/3373/2425/1/44
Studiegids

Digital fundamentals

33961/3373/2425/1/44
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
 • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Grieken Geert
Andere co-titularis(sen): Mertens Rob, Van Merode Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit vak omvat de basisbouwstenen van de digitale systemen, combinatorisch & sequentieel.

We bestuderen wat digitale gegevens zijn en hoe we die kunnen voorstellen en bewerken. We bestuderen verschillende talstelsels, digitale bewerkingen en verdiepen ons in de booleaanse algebra om de logische basisfuncties te leren kennen en te vereenvoudigen.
Op basis van die basisfuncties bouwen we concrete combinatorische systemen op zoals comparators, multiplexers, adders, encoders, decoders, …

We ontwerpen sequentiële schakelingen vertrekkend van flip flops. Hierin zien we registers en tellers.

In het labo gaan we de verschillende logische schakelingen uit de theorie bouwen in simulatiesoftware. Vertrekkende vanuit de logische basisschakelingen zullen we meer uitgebreide systemen opbouwen, analyseren en simuleren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Ontwerpen
Analyseert de correcte werking van digitale schakelingen in de simulatiesoftware
Verklaart hoe talstelsels en telschakelingen zijn opgebouwd
Verklaart de werking van timers en registers
Verklaart de werking van latches en flip-flops
Verklaart de werking van logische poorten
Verklaart de werking van combinatorische schakelingen
Realiseren
Vereenvoudigt logische schakelingen op een gestructureerde wijze
Toont de resultaten van digitale schakelingen in de simulatiesoftware
Toont de resultaten van analysetools in de simulatiesoftware
Geeft digitale schakelingen vorm m.b.v. latches en flipflops in de simulatiesoftware
Geeft digitale schakelingen vorm m.b.v. logische poorten in de simulatiesoftware
Lost talstelsels en telschakelingen vraagstukken op

Leerinhoud

Theorie:

 • Binaire logica & basisfuncties
 • Vereenvoudiging van logische functies
 • Talstelsels & binaire bewerkingen
 • Combinatorische systemen
 • Latches, flipflops, tellers, timers & registers

Labo:

 • Logische poorten
 • Analyse mogelijkheden
 • Combinatorische logica
 • Sequentiële logica
 • Digitaal systeemontwerp

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Digitaal
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken20,00Digitaal. Georganiseerd in de toetsweek.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Digitaal
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Digitaal

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.