Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Business processes33962/3373/2425/1/78
Studiegids

Business processes

33962/3373/2425/1/78
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Serneels Alexander
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Software en applicatie worden voor het grootste deel gemaakt om bedrijfsprocessen te ondersteunen. Boekhoudpakketten zorgen ervoor dat het financiële proces van een bedrijf vlot verloopt, terwijl AI wordt ingezet als chatbot voor online rekrutering. Na een korte inleiding over de verschillende bedrijfsprocessen, gaan we dieper in op vijf grote processen: HR, Warehouse Management, Accounting, Sales & Marketing en Productie. Voor elk van deze processen zullen we eerst kijken wat er gebeurt in dit proces en hoe IT dit zou kunnen ondersteunen. In de tweede les wordt er een concrete implementatie voorgesteld door een bedrijf.
Daarnaast gaat de student zelf aan de slag om een bedrijfsproces en de gebruikte softwaretoepassingen in kaart te brengen. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analyseren
Verklaart het bedrijfsproces (HR, Verkoop -en marketing, financieel, warehouse, productie) en ziet mogelijkheden tot verbetering door IT-ondersteuning.
Kan een onderscheid maken tussen de verschillende grote afdelingen van een bedrijf.
Heeft inzicht in de logische doorstroom van informatie in managementprocessen.
Formuleert en verklaart bedrijfsprocessen.
Erkent de noodzaak van IT in de ondersteuning van bedrijfsprocessen.
Definieert het algemeen managementproces vanuit een basiskader.
Beschrijft hoe het beleid in een bedrijf gevoerd wordt.
Ontwerpen
Beschrijft de integratie tussen IT en business voor verschillende bedrijfsprocessen.
Professioneel handelen
Handelt consequent volgens deontologische principes en normen inzake maatschappelijk en ethisch verantwoord ondernemen.

Leerinhoud

  • Intro verschillende bedrijfsprocessen
  • Verdieping in vijf grote processen: HR, Warehouse Management, Accounting, Sales & Marketing en Productie.
  • Concrete implementatie door een bedrijf.
  • Opdracht rond visitatie van een bedrijf en het in kaart brengen van één van de bedrijfsprocessen. 

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00Digitaal
Eerste examenperiodeProjectopdracht25,00Opdracht visitatie & bedrijfsproces analyse
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00Digitaal
Tweede examenperiodeProjectopdracht25,00Opdracht visitatie & bedrijfsproces analyse

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.