Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
IoT experiments33963/3373/2425/1/15
Studiegids

IoT experiments

33963/3373/2425/1/15
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
 • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Houtven Patrick
Andere co-titularis(sen): Luyts Maarten, Van Acker Nick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het Internet of Things (IoT) verwijst naar een netwerk van fysiek verbonden apparaten, voertuigen en andere objecten die met sensoren, software en andere technologie zijn uitgerust om gegevens te verzamelen en uit te wisselen via het internet. Hierdoor kunnen deze apparaten automatisch en op afstand worden bestuurd en gecontroleerd. Het IoT verbetert efficiëntie en biedt nieuwe mogelijkheden voor automatisering en analyse in verschillende sectoren.

Zoals je kan lezen komen er heel wat technische aspecten aan bod bij IoT. De voornaamste zijn:

 1. Elektronica: Dit omvat de printplaten, microcontrollers, microprocessors, en andere elektronische componenten die nodig zijn om sensoren, actuatoren en communicatiehardware te integreren en te laten functioneren.
 2. Sensortechnologie: Apparaten zijn uitgerust met sensoren die fysieke gegevens zoals temperatuur, beweging, licht en geluid kunnen detecteren en meten.
 3. Actuatoren: Naast sensoren kunnen IoT-apparaten actuatoren bevatten, die fysieke acties uitvoeren zoals het aansturen van motoren of schakelen van lampen op basis van ontvangen gegevens.
 4. Software en Firmware: Besturingssystemen, firmware en softwareplatforms zijn nodig om IoT-apparaten te beheren, te besturen en te updaten.
 5. Connectiviteit: IoT-apparaten maken gebruik van verschillende communicatietechnologieën zoals WiFi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN en 5G om gegevens naar andere apparaten of naar de cloud te sturen.

Voor dit vak zijn diverse experimenten ontwikkeld die verschillende aspecten van het Internet of Things (IoT) behandelen. Je begint met het berekenen en meten van de stroom door een weerstand en gaat vervolgens verder naar het via internet aansturen van een slagboom. Na het voltooien van de experimenten kun je alle opgedane kennis toepassen in een miniproject. Aan het einde van dit vak heb je een beter inzicht in de IT & IoT track.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beheren
Past bestaande embedded broncode aan en upload deze op de hardware embedded software.
Bedient elektronische en/of embedded systemen.
Stelt een labovoeding in voor het gebruik met elektronische- en embedded systemen.
Verstuurt data over een draadloze connectie.
Bestukt een printplaat.
Voert spanningsmetingen uit met een oscilloscoop.
Communiceert met embedded systemen om de nodige informatie uit te lezen.
Gebruikt een GUI pakken om een embedded systeem te bedienen.
Ontwerpen
Maakt gebruik van de gepaste metrische prefixen en de engineering notatie om een hoeveelheid van een elektrische grootheid aan te duiden.
Verklaart de geziene grootheden en de werkingen van elektrische componenten.
Ontwikkelt eenvoudige stukken code om een embedded systeem in werking te krijgen.
Leest eenvoudige elektrische/elektronische schema's.
Optimaliseren
Interpreteert meetresultaten.
Realiseren
Bouwt een systeem op basis van schema’s.
Voert spanning -en stroommetingen uit met een multimeter.

Leerinhoud

 • Elektrische grootheden en eenheden
 • Gebruik van meettoestelen voor elektronische schakelingen
 • Gebruik van passieve elektronische componenten
 • Gebruik van een embedded systeem
 • Bestukken van een printplaat
 • Uitwerken van een IoT project

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
 • Omschrijving: Theorie wordt via afstandsonderwijs aangeboden en moet de student zelfstandig inplannen.
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00Werkstuk, digitaal.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Werkstuk, digitaal.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd éénmalig toegekend.

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op "PROJECTOPDRACHT" gegeven indien de student 2 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.