Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Web programming33996/3373/2425/1/70
Studiegids

Web programming

33996/3373/2425/1/70
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Peeters Tom
Andere co-titularis(sen): De Vos Jeroen, Van Battel Sam, Verhulst David
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze cursus gaan we aan de slag met serverside en cliëntside programming in het kader van webapplicaties. We gebruiken hiervoor enkele van de meest gebruikte talen : JavaScript en TypeScript. We beginnen met de basis van programmeertalen: variabelen, functies, containers en datatypes. Dit alles binnen een veel gebruikte server omgeving.
Nadien bouwen we deze server omgeving verder uit tot een volledige webserver, waar serverside en cliëntside code hand in hand gaan om samen een webapplicatie te ontwikkelen. We breiden deze webapplicatie vervolgens uit met een database connectie. We implementeren een eigen API, en leren bestaande APIs te gebruiken met behulp van de juiste protocols.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Ontwerpen
Legt een bestaand softwareprogramma in een hogere programmeertaal uit.
Verklaart de uitvoer van stuk code.
Realiseren
Hanteert de syntax en grammatica van javascript
Realiseert een softwareprogramma in een webomgeving
Hanteert een integrated development environment (IDE).
Realiseert een gestructureerd programma.
Verklaart de werking van client-side scripting.
Verklaart de werking van server-side scripting.

Leerinhoud

• Syntax
• Variabelen en types
• Strings
• Beslissingen, loops
• Functies en arrow functies
• Arrays
• Objecten, klassen en OOP
• Import / export
• DOM manipulatie
• Node.js
• Node modules
• NPM
• Express web server
• Werken met MySQL
• Fetch API

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitaal.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitaal.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Digitaal.

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.