Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Analysis39049/3373/2425/1/85
Studiegids

Analysis

39049/3373/2425/1/85
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Eyken Koen
Andere co-titularis(sen): De Vries Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester) of 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Studenten krijgen hier de basis van projectmatig werken en analysetechnieken. Tijdens de theorielessen overlopen we de verschillende fasen van een project en kenmerken van een Agile of Waterfall aanpak. We bekijken verschillende diagrammen en hun nut tijdens een project.

De modellen die hier besproken worden in de theorielessen en ingeoefend worden in de labolessen, zoals Activity en Use Case diagrammen, gebruiken studenten in de blueprints die ze moeten maken voor projectvakken, o.a. in de module Project Analysis in het tweede jaar en de bachelor proef in het derde jaar.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analyseren
Analyseert bestaande applicaties en hun functionaliteiten.
Verzamelt, formaliseert en valideert functionele vereisten.
Stelt een use case diagram op met scenario's op basis van requirements.
Stelt een gegevensstroom diagram op.
Beschrijft model maturity levels en evalueert welke nodig zijn.
Brengt de uitwisseling van gegevens in het kader van een bedrijfsproces in kaart.
Kent en herkent de syntax van UML modellen (use case diagram en activity diagram).
Stelt een activiteitsdiagram op.
Realiseren
Typeert verschillende ontwikkelingsmethodes(waterfall, agile, ...) en beschrijft hun kenmerken.

Leerinhoud

  • Fasen van een project en projectmatig werken.
  • Functionele vereisten weergeven in modellen (bv. Use Case diagram, Activity diagram,...)

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Praktische UMLVerplicht€ 49,50
  • Auteur: Jos Warmer, Anneke Kleppe
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Omschrijving: Voor de studenten in de verkorte trajecten IT & Internet of Things, IT & Cyber Security and Cloud, IT & Software wordt er geen hoorcollege aangeboden.
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
  • Omschrijving: Voor de studenten in de verkorte trajecten IT & Internet of Things, IT & Cyber Security and Cloud, IT & Software zal het practicum in 12 uur aangeboden worden.
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren
  • Omschrijving: Voor de studenten in de verkorte trajecten IT & Internet of Things, IT & Cyber Security and Cloud, IT & Software zal de werktijd buiten de contacturen 66 uur zijn.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Digitaal.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks75,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Digitaal.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks75,00Digitaal.

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.