Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
ICT architecture35091/3373/2425/1/52
Studiegids

ICT architecture

35091/3373/2425/1/52
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Software
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Business
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Software
  Afstudeerrichting:
  • Artificiële Intelligentie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Hansewijck Dries
Andere co-titularis(sen): Charleer Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In ICT/Software architectuur gaan we op zoek naar de fundamentele structuren die een softwaresysteem bepalen. In deze lessenreeks leren we keuzes maken, rekening houdend met de verschillende uitdagingen waarmee de Software Architect rekening moet houden: vereisten, stakeholders, kosten en complexiteit. We leren deze keuzes documenteren in diagrammen. We bekijken ook de geschiedenis en toekomst van software architectuur, met een focus op (public) cloud. We brengen het geleerde in de praktijk met een projectopdracht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analyseren
Beschrijft en analyseert de verschillende parameters die van toepassing zijn op software-architectuur.
Realiseert, op basis van een gegeven probleemstelling, een functionele analyse en architectuur.
Verklaart verschillende ICT architecturen en beschrijft hun eigenschappen en kenmerken.
Onderzoeken
Geeft een overzicht van technologieën die gehanteerd worden in ICT projecten (State of The Art).
Ontwerpen
Bepaalt onderdelen van een architectuur op een kritische wijze met het oog op een reductie van mogelijke risico's.
Beschrijft de impact van het implementeren van een nieuwe toepassing op een bestaande architectuur.
Legt het verband tussen kritische componenten van een architectuur en de invloed van defecten of storingen op bedrijfsprocessen.
Illustreert componenten, opbouw en werking van een software-architectuur (Mobiele computers, PCs, Servers, netwerken).
Optimaliseren
Beschrijft technieken om performantie en prestaties te analyseren en problemen te beheren (operationeel, performantie, compatibiliteit, …).
Optimaliseert hardware en/of software in functie van verbeteringen in de algemene architectuur van een systeem of oplossing.

Leerinhoud

 • Elementen van een software architectuur
 • Public Cloud: IaaS en PaaS
 • Software architectuur templates
 • Microservices
 • Taken en verantwoordelijkheden van de software architect
 • Risicobeheer binnen software architecturen
 • Architectuur diagrammen
 • Gebruik van Middleware, Midoffice en Enterprise Service Bus ( ESB ) 
 • Project waarin vertrekkende van een probleemstelling een nieuwe software architectuur wordt opgesteld

Studiematerialen (lijst)

Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht50,00Digitaal en mondeling.

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.