Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Single board computers35107/3373/2425/1/14
Studiegids

Single board computers

35107/3373/2425/1/14
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vanhulle Geert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Single Board Computers hebben enorm aan populariteit gewonnen sinds de introductie van low-cost en/of open source producten zoals de Raspberry-Pi, de BeagleBone Black, de Rock64, Odroid and nog vele andere.

Dank zij deze evolutie zijn Single Board Computers niet langer de dure industriële -moeilijk toegankelijke- ontwikkelplatformen van voorheen maar gemakkelijke generieke overal inzetbare intelligente bordjes geworden. Ze vormen hiermee ook de ideale leerplatformen om op een dieper niveau te begrijpen hoe zo'n Single Board Computer nu juist in elkaar steekt.

Uiteraard ligt er hierbij een specifiek accent op de werking van hun GPIO connector waardoor interacties met fysieke objecten mogelijk worden. De kracht van zo'n kleine SBC zit natuurlijk vooral in het feit dat deze het mogelijk maakt sensoren en actuatoren verbonden met de GPIO direct te koppelen met applicaties op het internet, wat in deze cursus ook uitgebreid aan bod zal komen.

Maar ook het belang van en de problemen met de Operating Systemen die er op draaien worden onder de loep genomen. Zo kijken we onder de motorkap hoe Device-Drivers nu specifiek met hardware onderdelen van zo'n SBC gaan interageren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beheren
Compileert, installeert en gebruikt bestaande applicaties van een SBC.
Communiceren
Documenteert de op een Single Board Computer ontwikkelde applicaties.
Ontwerpen
Onderscheidt SBC's van andere CPU gestuurde schakelingen
Realiseren
Stuurt GPIOs van een SBC aan m.b.v. libraries en zelf geschreven code.
Voorziet de nodige schakelingen voor het aansturen van actuators en uitlezen van sensors met single board computers.
Stuurt en leest de GPIO van een SBC vanop het Internet.
Selecteert de juiste technologie voor het uitwerken van een SBC applicatie.
Schetst de opbouw en werking van een Single Board Computer.
Interpreteert GPIOs van een SBC m.b.v. libraries en zelf geschreven code.

Leerinhoud

 • SBC Hardware
 • SBC Operating Systems
 • SBC GPIO interfacing
 • SBC I2C & SPI interfacing
 • SBC Device Tree's

 • Web-communicatie
 • Lightweight IoT protocollen

 • C/C++ voor SBC's
 • Build Systems voor SBC's

Studiematerialen (lijst)

Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Single Board Computer kit
Zelf aan te kopen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Digitaal.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Digitaal.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht25,00

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

Er wordt een 0 op "projectopdracht" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.