Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Ideation35119/3373/2425/1/34
Studiegids

Ideation

35119/3373/2425/1/34
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Startup
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • Startup
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Massart Mathias
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Ideation is het eerste deel van de minor Start-up waarin de student leert hoe men een onderneming kan opstarten. In dit eerste onderdeel staat het idee centraal. Studenten leren hoe ze ideeën kunnen verzamelen en aftoetsen aan de markt, alvorens ermee aan de slag te gaan. Dit gebeurt in de vorm van inspirerende hoorcolleges en/of gastcolleges, alsook wekelijkse sessies waarin de student werkt aan zijn idee en begeleid wordt.

Regelmatig zal de student zijn idee en voortgang presenteren. Finaal zal de student worden beoordeeld op zijn idee, presentatievaardigheden en voortgang.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analyseren
Analyseert de theorie van ondernemen.
Communiceren
presenteert ideeën/concepten/producten overtuigend en duidelijk
Ondernemen
Verklaart en beschrijft eigenschappen en aspecten van ondernemerschap
Past de principes van ondernemerschap in verschillende praktische use-cases toe - de student gaat hier innovatief en met nieuwe ideeën aan de slag.

Leerinhoud

Bij Ideation ligt de focus op het verzamelen van ideeën voor een onderneming, en het onderzoek naar de economische haalbaarheid ervan.

Tijdens de hoorcolleges komen o.a. onderstaande thema's aan bod, die de student vervolgens gaat onderzoeken:

 • Wat is ondernemerschap?
 • Design thinking
 • Unique Selling Proposition (USP)
 • Value map & customer profile
 • Doelgroepen en persona's
 • Financiële planning
 • Rechtsvormen van een onderneming
 • Marktonderzoek

Even belangrijk als het onderzoek zelf, is enerzijds het correct documenteren en concluderen ervan, anderzijds het vormen van een mening/visie erover en deze kunnen presenteren.

Finaal zal de student één of meerdere ideeën (al dan niet succesvol) hebben onderzocht, waarna er een basis is om te beginnen met het succesvol uitwerken van een onderneming.
Dit vormt dan meteen de basis voor het volgende onderdeel van de minor Start-up.

Studiematerialen (lijst)

Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitaal.
Eerste examenperiodeProjectopdracht70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitaal.
Tweede examenperiodeProjectopdracht70,00

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.