Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Business development35120/3373/2425/1/68
Studiegids

Business development

35120/3373/2425/1/68
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Startup
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • Startup
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Massart Mathias
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Business Development is het tweede deel van de minor Start-up waarin de student leert hoe men een onderneming kan opstarten. Voorafgaand hebben studenten tijdens het opleidingsonderdeel Ideation één of meerdere ideeën onderzocht en de markt geëxploreerd. In kader van dit opleidingsonderdeel gaan ze hierop verder bouwen door één idee verder uit te werken.

De student leert hoe men een businessplan kan verfijnen en kan gebruiken om een onderneming op te richten. Studenten worden aangemoedigd om waar mogelijk reële stappen te zetten naar de effectieve oprichting van hun onderneming. Aangezien dit geen vereiste is, kunnen studenten hun onderneming ook in de vorm van een simulatie opstarten, waarbij ze wel alle voorbereidingen treffen om te bewijzen dat ze de juiste beslissingen kunnen maken.

Tijdens dit opleidingsonderdeel staan zelfstandig werken en initiatief nemen centraal. Studenten worden geacht met de nodige ernst aan hun eigen concept te werken, en te beginnen met de uitvoering ervan: bouwen van een prototype, promoten van een dienst, etc…

Dankzij wekelijkse sessies worden studenten gecoacht en geïnspireerd. Door middel van regelmatige feedbackmomenten wordt de voortgang geëvalueerd.
Finaal wordt de student beoordeeld op de (fictieve) onderneming die opgericht werd, en zal de student deze voor een jury presenteren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Communiceren
presenteert ideeën/concepten/producten overtuigend en duidelijk
Presenteert ideeën/concepten/producten overtuigend en duidelijk.
Ondernemen
Brengt een product naar de markt, met ondersteuning van een proof of concept.
Implementeert een minimum viable product (prototype) en toetst dit aan de markt.
Onderzoeken
Ontwerpt, onderzoekt, toetst en verifieert een product-market fit.

Leerinhoud

 • Hoe onderneming opstarten
 • Uitwerken van het idee
 • Businessplan verfijnen
 • Onderneming opstarten of simulatie

Studiematerialen (lijst)

Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht80,00Digitaal en mondeling.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht80,00Digitaal en mondeling.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT


Er wordt een 0 op "Projectopdracht" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.