Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Innovation36940/3373/2425/1/62
Studiegids

Innovation

36940/3373/2425/1/62
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Maker
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • Maker
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Luyts Maarten
Andere co-titularis(sen): Hendrickx Sanne
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In Innovation vertrekken we vanuit praktische problemen die om een fysieke oplossing vragen. Je wordt onderworpen aan verschillende design cases waarbij je hands-on aan de slag gaat met de verschillende materialen en machines die aanwezig zijn in de Makerspace. Hierdoor worden je skills als maker aangescherpt en krijg je een boost in ruimtelijk inzicht en creativiteit. Met deze nieuwe skills zul je een uitdagend probleem analyseren en de haalbaarheid van de mogelijke oplossing te bepalen. Deze analyse wordt dan verder uitgewerkt in Project Maker.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analyseren
Analyseert een probleemstelling.
Communiceren
De student presenteert het behaalde resultaat.
Ontwerpen
Selecteert  geschikt materiaal voor een prototype.
Realiseert een functioneel prototype.
Ontwerpt het prototype.
Professioneel handelen
Weegt esthetiek af tegen over praktische implicaties.

Leerinhoud

 • Geavanceerde technieken in de makerspace
 • 2D en 3D ontwerpen
 • Probleemoplossend denken
 • Prototyping

Studiematerialen (lijst)

Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht60,00Mondeling.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00Digitaal.

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

Er wordt een 0 op "PROJECTOPDRACHT" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.
Verplichte aanwezigheid bij alle eventuele gastsessies (worden op voorhand aangekondigd) en bij alle externe activiteiten (vb; bedrijfsbezoeken, opleidingen, …) binnen dit OLOD.
Bij elke onwettige afwezigheid zal dat resulteren in de vermindering van je eindresultaat van je OLOD met 1 punt (van de totaalscore op 20).