Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Applied IoT project36981/3373/2425/1/01
Studiegids

Applied IoT project

36981/3373/2425/1/01
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • IT & Internet of Things
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Luyts Maarten
Andere co-titularis(sen): Van Merode Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 50 studiepunten afgewerkt hebben EN (geslaagd voor IoT project_A OF geslaagd voor IoT project OF geslaagd voor International IT project OF geslaagd voor International IT project) .

Korte omschrijving

In kleine teams wordt een concreet IoT project voor een eindklant uitgewerkt volgens de projectmethodologie.
Op deze manier willen we de studenten op een correcte manier te werken in teamverband met alle aspecten van dien.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De PBA elektronica-ICT bepaalt in overleg met de opdrachtgever de vereisten van elektronische en/of ICT-systemen. Op basis daarvan verzamelt en interpreteert hij de noodzakelijke technische informatie.
Analyseert een probleem vanuit het perspectief van belanghebbenden (klanten, eindgebruikers, ...) en relevante contexten (markt, financiële middelen, ...)
De PBA elektronica-ICT ontwerpt en ontwikkelt elektronische en/of ICT-systemen.
Ontwikkelt zelfstandig een applicatie met voldoende aandacht voor herbruikbaarheid en efficiëntie.
De PBA elektronica-ICT test elektronische en/of ICT-systemen, toetst ze aan de vooropgestelde vereisten en stuurt bij waar nodig.
Interpreteert problemen van gebruikers en identificeert mogelijke oplossingen.
Stelt een testplan op en test de toepassing op structurele wijze.
De PBA elektronica-ICT rapporteert correct en nauwkeurig over processen, systemen en producten, zowel schriftelijk als mondeling.
Stelt documentatie op, aangepast aan het doelpubliek.
De PBA elektronica-ICT adviseert binnen een interdisciplinaire context aan derden, op basis van zijn actuele technologische kennis en vaardigheden op het gebied van elektronica en/of ICT.
Werkt klantgericht en omgevingsbewust
Communiceert mondeling efficiënt en effectief binnen de beroepscontext (conflicten beheersen/gesprek voeren/presenteren/onderhandelen/overtuigen/sensitief reageren).
De PBA elektronica-ICT werkt zelfstandig en in team opdrachten en projecten uit. Hij functioneert daarbij in een internationale en digitale werkomgeving.
Werkt constructief samen om collectieve resultaten te verwezenlijken
De PBA elektronica-ICT werkt plan- en projectmatig.
Hanteert de principes van projectopvolging en gebruikt methodes, hulpmiddelen en processen om eenvoudige projecten te beheren.

Leerinhoud

 • Samenwerken in team, opdelen in taken
 • Praktisch gebruik van de gekozen projectmethodologie voor de opvolging van dit alles
 • Uitwerken van de verschillende deelaspecten
 • Professioneel communiceren ( schriftelijk en mondeling )
 • Doortesten van het hele project
 • Opstellen roadmap en gestructureerde verdere ontwikkeling
 • Voorbereiding voor uitrol van het project
 • Presenteren van het eindresultaat naar de eindklant en de buitenwereld toe
 • Diepgaand Documenteren van het project (O.a. ook de code)

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren96,00 uren
Werktijd buiten de contacturen138,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT

Er wordt een 0 op "Projectopdracht" gegeven indien de student 4 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.