Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Python OOP36933/3373/2425/1/18
Studiegids

Python OOP

36933/3373/2425/1/18
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Internet of Things
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Artificial Intelligence
  • IT & Cyber Security and Cloud
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Michiels Kristof
Andere co-titularis(sen): Doggen Stijn, Nys Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester) of 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je maakt kennis met de programmeertaal Python. Je krijgt naast een solide basis ook een overzicht van mogelijke toepassingen, bvb binnen de context van IoT-hardware en AI programming.

Je leert werken met verschillende bestaande libraries en modules en maakt gebruik van externe databronnen.

In dit opleidingsonderdeel leer je de principes van object georiënteerd ontwerp en ga je volgens deze principes programmeren in Python. Je volgt en gebruikt hierbij de professionele best practices, technieken en tools. Er wordt veel aandacht besteed aan praktische vaardigheden.

Door object georiënteerd te programmeren maak je je programma's eenvoudiger om te begrijpen én efficiënter. Door te werken met abstracte klassen en interfaces én het afhandelen van exceptions maak je je code veiliger en meer robuust.

Omdat klasses deelbaar zijn kan jouw code en die van anderen herbruikt worden. Je maakt gebruik van verschillende bestaande libraries en modules.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analyseren
Geeft voorbeelden van de bruikbaarheid van overerving, interfaces en klassen in Python.
Realiseren
Karakteriseert de object georiënteerde paradigma's in Python.
Spoort fouten op aan de hand van debugging tools in Python.
Schrijft aanpasbare, leesbare en uitbreidbare code in Python.
Respecteert bij implementaties de afgesproken regels voor naamgeving en codering (naming conventions, coding rules) in Python.
Past de basisprincipes van object georiënteerd programmeren toe in Python.
Ontwikkelt klassen en hanteert daarbij de juiste beperkingen en declaraties van attributen in Python.
Ontwikkelt in Python en maakt efficiënt gebruik van variabelen, datatypen, statements, gebruikersinput, operatoren, expressies, type-conversie in Python.
Ontwikkelt en maakt efficiënt gebruik van verzamelingen (o.a. lijsten, collecties, ...) in Python.
Maakt gebruik van selectie- en iteratiestructuren in Python.
Maakt gebruik van bibliotheken en modules in Python.
Maakt efficiënt gebruik van verzamelingen en maakt hierbij de juiste keuzes (lijsten, verzamelingen, ...) in Python.
Maakt gebruik van lezen en schrijven naar bestanden in Python.

Leerinhoud

 • De gebruikte programmeertaal is Python
 • Wat zijn de toepassingen van Python?
 • Gebruik maken van variabelen en data types
 • Gebruik maken van lijsten en verzamelingen
 • Gebruik maken van beslissingsstructuren
 • Gebruikersinput verzamelen
 • Gebruik maken van loops
 • Gebruik maken van functies
 • Lezen van en schrijven naar bestanden
 • Afhandelen van excepties
 • Debuggen van je code
 • Gebruik maken van Python libraries en modules
 • Wat is object georiënteerd programmeren
 • Gebruik maken van typische object-georiënteerde design patronen in Python
 • Gebruik maken van best practices, technieken en tools
 • Gebruik maken van klassen en interfaces
 • Gebruik maken van inheritance, polymorfisme en abstractie
 • Gebruik maken van encapsulatie en overloading
 • ...

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen96,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht40,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Digitaal

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.