Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Python advanced38515/3373/2425/1/68
Studiegids

Python advanced

38515/3373/2425/1/68
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
  • IT & Internet of Things
 • Bachelor in de toegepaste informatica
  Keuzeoptie:
  • IT & Cyber Security and Cloud
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Michiels Kristof
Andere co-titularis(sen): Nys Vincent
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester) of 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel leer je de principes van object georiënteerd ontwerp en ga je volgens deze principes programmeren in Python. Je volgt en gebruikt hierbij de professionele best practices, technieken, patronen en tools. Er wordt veel aandacht besteed aan praktische vaardigheden.

Door object georiënteerd te programmeren maak je je programma's eenvoudiger om te begrijpen én efficiënter. Door te werken met abstracte klassen en interfaces én het afhandelen van exceptions maak je je code veiliger en meer robuust.

Omdat klasses deelbaar zijn kan jouw code en die van anderen herbruikt worden. Je maakt gebruik van verschillende bestaande libraries en modules en maakt vanuit je code verbinding met databanken en API's.


OLR-Leerdoelen (lijst)

Analyseren
Hanteert en past exceptions toe waar nodig.
Beheren
Integreert externe web services in een eigen toepassing.
Is vertrouwd met de pentest-methodologie, beheerst de verschillende stappen en kan deze toepassen bij het ontwikkelen van mobiele applicaties.
Ontwerpen
Maakt efficiënt gebruik van object-georiënteerde design patronen
Ontwikkelt eigen web services met en zonder achterliggende databronnen.
Ontwikkelt gebruikmakend van Python web frameworks.
Optimaliseren
Beoordeelt en test code (testen/debuggen en oplossen).
Realiseren
Maakt efficiënt gebruik van databanken en externe databronnen
Past de principes van object georiënteerd programmeren toe.
Maakt efficiënt gebruik van libraries en modules
Integreert externe web services in een eigen toepassing.
Is vertrouwd met de pentest-methodologie, beheerst de verschillende stappen en kan deze toepassen bij het ontwikkelen van mobiele applicaties.
Ontwikkelt eigen web services met en zonder achterliggende databronnen.
Ontwikkelt gebruikmakend van Python web frameworks.

Leerinhoud

 • De gebruikte programmeertaal is Python
 • Wat is object georiënteerd programmeren?
 • Gebruik maken van typische object-georiënteerde design patronen in Python
 • Gebruik maken van best practices, technieken en tools
 • Gebruik maken van klassen en interfaces
 • Gebruik maken van inheritance, polymorfisme en abstractie
 • Gebruik maken van encapsulatie en overloading
 • Gebruik maken van exceptions en debugging
 • Gebruik maken van Python libraries en modules
 • Gebruik maken van databanken en externe databronnen (API's)
 • Gebruik maken van frameworks als FastAPI, Flask en Django 

Studiematerialen (lijst)

Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen96,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht40,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Digitaal.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Digitaal.

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.