Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Project analysis38513/3373/2425/1/00
Studiegids

Project analysis

38513/3373/2425/1/00
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Vos Jeroen
Andere co-titularis(sen): Casteels Wim, De Vries Thomas, Guldentops Jan, Serneels Alexander, Van Merode Dirk
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Business project OF simultaan te volgen met Software project OF simultaan te volgen met Artificial intelligence project OF simultaan te volgen met Security project OF simultaan te volgen met IoT project) OF (geslaagd voor Business project OF geslaagd voor Software Project_A OF geslaagd voor Software project OF geslaagd voor Cyber security and cloud project_A OF geslaagd voor Security project OF geslaagd voor IoT project_A OF geslaagd voor IoT project).

Korte omschrijving

In dit vak zal de student kennis maken met de externe opdrachtgever van het project en zullen zij onder begeleiding van de lectoren het project opstarten. Zij zullen de scope en requirements moeten verduidelijken en vastleggen, alsook de huidige situatie en probleemstelling van de opdrachtgever moeten analyseren.
De studenten voeren in teamverband een analyseproject uit. Daarnaast wordt er ook een blueprint opgesteld die zowel een functionele als technische analyse bevat. Dit is een eerste praktische toepassing van projectmanagement en analyse en bereidt de student reeds voor op het final project.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analyseren
Verzamelt en interpreteert relevante gegevens om functionele en niet functionele vereisten op te stellen.
Werkt efficiënt, proactief, met doorzettingsvermogen en neemt verantwoordelijkheid voor de resultaten.
Identificeert stakeholders en hun rol en belang bij het project.
Neemt interviews af van stakeholders en verwerkt de feedback in de analyse.
Communiceren
Stelt een schriftelijke analyse en ontwerp efficiënt en effectief op met correct taalgebruik.
Presenteert de analyse en het ontwerp overtuigend en aangepast aan het doelpubliek.
Ontwerpen
Ontwerpt een toepassing of implementatie en hanteert daarvoor standaarden. 
Optimaliseren
Zoekt naar innovatieve oplossingen voor technische problemen en houdt hierbij rekening met de economische randvoorwaarden.
Stelt een projectplanning op.
Identificeert de impact op een bestaande organisatie bij ingebruikname van een nieuwe toepassing.

Leerinhoud

  • Kickoff van een projectopdracht
  • Interviewen van de opdrachtgever
  • Het opstellen van een blueprint
  • Presenteren van de analyse en het ontwerp

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Vormen van groepsleren60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

VERPLICHTE AANWEZIGHEID NOODZAKELIJK TIJDENS LESACTIVITEIT
Er wordt een 0 op "PROJECTOPDRACHT" gegeven indien de student 3 of meer keer ongewettigd of gewettigd afwezig is op semesterbasis.