Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Media, Design en IT
Project methodology38512/3373/2425/1/63
Studiegids

Project methodology

38512/3373/2425/1/63
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
  • Bachelor in de elektronica-ICT, trajectschijf 2
  • Bachelor in de toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Serneels Alexander
Andere co-titularis(sen): Van Eyken Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Binnen dit opleidingsonderdeel leren we hoe verschillende methodes worden toegepast voor het managen van IT projecten. We behandelen zowel het plannen, samenwerken in team als de effectieve communicatie tussen de verschillende stakeholders. De focus ligt op de verschillende fases van een project, scrum & waterfall project management, change management en projectcommunicatietechnieken zoals presenteren, formeel schrijven en interviewen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Analyseren
Beschrijft verschillende methodologieën om verandering binnen een organisatie door te voeren.
Beschrijft verschillende soorten testen (functionele, integratie, performantie, bruikbaarheid, stress, enz.) en kan het onderscheid maken tussen types en levels.
Communiceren
Gebruikt professionele taal flexibel en effectief zowel schriftelijk als mondeling.
Past basisprincipes projectcommunicatie toe om een presentatie te creëeren, rekening houdend met het doelpubliek.
Past basisprincipes toe om interviews af te nemen met oog voor niveau klant en nodige functionele en technische vereisten.
Creëert ontwikkelingsstrategieën om om te gaan met conflicten binnen de context van een project.
Ontwerpen
Onderscheidt de verschillende fases van een project en hun eigenschappen afhankelijk van de gebruikte projectmethodologie.
Beschrijft de basisprincipes van ontwikkelingsmethodologieën (Waterfall, Scrum, … ).
Beschrijft de voor- & nadelen van verschillende inschattingstechnieken afhankelijk van de gebruikte projectmethodologie.

Leerinhoud

  • Projectmethodologieën en de fases van een project
  • Workshops over scrum, change management, ...
  • Projectcommunicatietechnieken zoals presenteren, formeel schrijven, interviewen, ...

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Online leermateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Digitaal examen project methodology.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00Mondelinge communicatie (presenteren, interviewen,..)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Digitaal examen project methodology.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00Mondelinge communicatie (presenteren, interviewen,..)

Toetsing (tekst)

De totale examentijd voor de kennis- en inzichtstoets(en) en/of de vaardigheidstoets(en) die tijdens de examenreeks en de toetsweek plaatsvinden, bestaat uit de voorziene tijd hiervoor plus ¼ extra examentijd – met een max. van 30 min. – voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Indien er op het moment van de toetsing een aanvullende toetsing plaats zou vinden, dan wordt de extra examentijd met een maximum van 30 min. toegekend.