Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Bouwfysica25276/3374/2425/2/16
Studiegids

Bouwfysica

25276/3374/2425/2/16
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Klimatisering
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Energiebeheer & projectwerk (4 studiepunten)
 • EPB & comfort (2 studiepunten)
 • Koellast-& warmteverliesstudie (3 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Weerd Arthur, Lintermans Marc, Thys Mario, Verelst Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Energiebeheer & projectwerkop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
EPB & comfortop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Koellast-& warmteverliesstudieop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Toegepaste wetenschappen EN eerder ingeschreven voor Energie OF (eerder ingeschreven voor Toegepaste wiskunde EN eerder ingeschreven voor ICT-vaardigheden (Excel en VB) EN eerder ingeschreven voor Energie).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Energiebeheer & projectwerk
 • Het cursusmateriaal en extra materiaal wordt via de digitale leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • AP-cursus 'Energiebeheer', departement IO, PBA Elektromechanica
 • Eigen laptop met software Revit (software te verkrijgen via Autodesk) en Stabicad for Revit (software gratis te verkrijgen via de lector). Laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
EPB & comfort
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
Koellast-& warmteverliesstudie
 • Het cursusmateriaal en extra materiaal worden via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • AP-cursus 'Koellast- & warmteverliesstudie', departement IO, PBA Elektromechanica
 • Eigen laptop met berekeningssoftware (gratis versie van de software via digitale leeromgeving te downloaden). Laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.