Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Klimatisatietechnologie25278/3374/2425/2/84
Studiegids

Klimatisatietechnologie

25278/3374/2425/2/84
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Klimatisering
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • CV-Ontwerpen (2 studiepunten)
 • Luchtprocessen (3 studiepunten)
 • Luchtgroepen (3 studiepunten)
 • Klima systemen (1 studiepunt)
Co-titularis(sen): Lintermans Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
CV-Ontwerpenop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Luchtprocessenop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Luchtgroepenop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Klima systemenop 20 (tot op een tiende)Nee--
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 234,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Toegepaste wetenschappen EN eerder ingeschreven voor Energie OF (eerder ingeschreven voor Toegepaste wiskunde EN eerder ingeschreven voor ICT-vaardigheden (Excel en VB) EN eerder ingeschreven voor Energie).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
CV-Ontwerpen
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • AP-cursus 'CV-Ontwerpen', departement IO, PBA Elektromechanica
Luchtprocessen
 • Het cursusmateriaal en extra materiaal wordt via de digitale leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • AP-cursus 'Luchtprocessen', departement IO, PBA Elektromechanica
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
Luchtgroepen
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • AP-cursus 'Luchtgroepen', departement IO, PBA Elektromechanica
Klima systemen
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Voor dit OLOD kunnen externe bezoeken (bedrijfsbezoek, werfbezoek, ...) georganiseerd worden. Bijkomende kosten zijn ten laste van de student.