Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Koeltechnologie25279/3374/2425/2/21
Studiegids

Koeltechnologie

25279/3374/2425/2/21
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Klimatisering
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Koelsystemen & wetgeving (5 studiepunten)
 • Labo Koeltechnieken (1 studiepunt)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verhasselt Albert
Andere co-titularis(sen): De Weerd Arthur
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Koelsystemen & wetgevingop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Labo Koeltechniekenop 20 (tot op een tiende)Nee--
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Toegepaste wetenschappen EN eerder ingeschreven voor Energie OF (eerder ingeschreven voor Toegepaste wiskunde EN eerder ingeschreven voor ICT-vaardigheden (Excel en VB) EN eerder ingeschreven voor Energie).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Koelsystemen & wetgeving
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld
 • AP-cursussen 'Koelsystemen & Wetgeving deel 1' en 'Koelsystemen & Wetgeving deel 2', departement IO, PBA Elektromechanica
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
Labo Koeltechnieken
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • AP-cursus 'Koelsystemen deel 1', departement IO, PBA Elektromechanica 
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
 • Tijdens labomomenten zijn veiligheidsschoenen verplicht (aankoop veiligheidsschoenen ten laste van de student).