Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Maintenance25280/3374/2425/2/55
Studiegids

Maintenance

25280/3374/2425/2/55
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Onderhoudstechnologie
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Predictieve onderhoudsmetingen (2 studiepunten)
 • Labo onderhoudsmetingen (2 studiepunten)
 • Onderhoudsmanagement (3 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Verhulst Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Predictieve onderhoudsmetingenop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Labo onderhoudsmetingenop 20 (tot op een tiende)Nee--
Onderhoudsmanagementop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 182,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Toegepaste wetenschappen OF (eerder ingeschreven voor Toegepaste wiskunde EN eerder ingeschreven voor ICT-vaardigheden (Excel en VB)).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Predictieve onderhoudsmetingen
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • AP cursus 'Predictieve onderhoudsmetingen' departement IO - PBA-Elektromechanica.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
Labo onderhoudsmetingen
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
Onderhoudsmanagement
 • Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.
 • AP cursus 'Onderhoudsmanagement/Maintenance Management', departement IO - PBA Elektromechanica
 • Eigen laptop met software Nodered (gratis te downloaden). Laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.