Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Meettechnologie25282/3374/2425/2/26
Studiegids

Meettechnologie

25282/3374/2425/2/26
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Procesautomatisering
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Meetsensoren (2 studiepunten)
 • Procesinstrumentatie (2 studiepunten)
 • Labo procesinstrumentatie (2 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Boeren Roy, Coremans Roel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Meetsensorenop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Procesinstrumentatieop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Labo procesinstrumentatieop 20 (tot op een tiende)Nee--
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Elektronica.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Meetsensoren
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
Procesinstrumentatie
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
  • AP Cursus 'Procesinstrumentatie', departement IO - opleiding PBA-Elektromechanica, R. Coremans
  • Mogelijkheid tot vragensessie/lessen via teams over opgenomen lessen, opgenomen lessen en lessen ON-campus
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
Labo procesinstrumentatie
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • AP-cursus 'Labo procesinstrumentatie', departement IO, PBA Elektromechanica
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
 • Handleidingen van de labo apparatuur
 • Didactische opstellingen
 • Meet - en kalibratie-apparatuur