Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Onderhoudstechnologie25285/3374/2425/2/31
Studiegids

Onderhoudstechnologie

25285/3374/2425/2/31
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Onderhoudstechnologie
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Tribologie (2 studiepunten)
 • Labo Onderhoudstechnieken (2 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Vangrunderbeek Olivier, Verhulst Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Tribologieop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Labo Onderhoudstechniekenop 20 (tot op een tiende)Nee--
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Technologie mechanica.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Tribologie
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • AP-Cursus 'Tribologie', departement IO - PBA-Elektromechanica.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Labo Onderhoudstechnieken
 • Het cursusmateriaal ( indien van toepassing )wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • De laboproeven worden bij de start van het labo bepaald en toegelicht.
 • Opdrachten in het labo waarbij studenten info moeten kunnen opzoeken die beschikbaar is via:
  • Onderdelen catalogi
  • Onderhoudsmanuals van machinefabrikanten
  • Digitap
  • Internet
 • Eigen laptop met software Eplan en Inventor (Eplan-software gratis te verkrijgen via Eplan; Inventor software gratis te verkrijgen via Autodesk). De laptopspecificaties zijn terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
 • Voor dit OLOD kunnen externe bezoeken (bedrijfsbezoek, werfbezoek, ...) georganiseerd worden. Bijkomende kosten zijn ten laste van de student.