Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Robottechnologie25295/3374/2425/2/80
Studiegids

Robottechnologie

25295/3374/2425/2/80
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Automatisering
  • Onderhoudstechnologie
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Robotica (1 studiepunt)
 • Labo Robotica (2 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Pauw Erik, Van Grieken Geert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Roboticaop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Labo Roboticaop 20 (tot op een tiende)Nee--
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Automatisering A OF eerder ingeschreven voor Automatisatie OF eerder ingeschreven voor Automatisatie OF eerder ingeschreven voor Industriƫle automatisering) EN (simultaan te volgen met Motion AUT/PRA/OHT OF (eerder ingeschreven voor Vermogenelektronica EN eerder ingeschreven voor Motion AUT/PRA/OHT)) .

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Robotica
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Eigen laptop met RobotStudio software, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
Labo Robotica
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Eigen laptop met RobotStudio (ABB) en RoboGuide (Fanuc) software, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.