Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Motion KLM39444/3374/2425/2/26
Studiegids

Motion KLM

39444/3374/2425/2/26
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Klimatisering
  • Technisch-commercieel adviseur
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Aandrijftechnieken AC/DC & servo (3 studiepunten)
 • Labo aandrijftechnieken AC/DC & servo (2 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Pauw Erik, Vanden Bulcke Carl
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Aandrijftechnieken AC/DC & servoop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Labo aandrijftechnieken AC/DC & servoop 20 (tot op een tiende)Nee--
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Elektriciteit A EN eerder ingeschreven voor Elektrische machines A EN eerder ingeschreven voor Elektronica OF (eerder ingeschreven voor Theoretische elektriciteit EN eerder ingeschreven voor Elektronica).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Aandrijftechnieken AC/DC & servo
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Beschikbare literatuur, informatie en documentatiebronnen via de online leeromgeving, internet, catalogi, enz...
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Labo aandrijftechnieken AC/DC & servo
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Syllabus met opdrachten
 • Eigen laptop met software Nidec Connect (gratis ter beschikking gesteld om te installeren op laptop). Laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
 • Handboeken van Jean Pollefliet uit de theorielessen.
 • Tijdens de labomomenten moet de student een papieren versie van de labo-opdrachten bij zich hebben.