Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Technologie elektriciteit16748/3374/2425/1/93
Studiegids

Technologie elektriciteit

16748/3374/2425/1/93
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Titularis: Unal Safak
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 130,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het eerste deel gaat deze cursus over de wijze waarop we de geproduceerde elektriciteit bij de eindverbruiker krijgen.

Gevaren van elektriciteit en het algemeen kader van het AREI komen eveneens aan bod.

In het deel "kabels en draad" komende de meest gebruikte type's voor de Belgische markt aan bod.

Stroombedradingen, verbruikers en personen moeten steeds beveiligd worden tegen kortsluiting en overbealsting maar ook tegen onvrijwillige aanraking enz... Het cursusdeel zekeringen, automaten, vermogenschakelaars en differentieels ( ZAVD ) geeft hierop een antwoord.

Een veel gebruikte aandrijfmotor is de asynschrone motor. We analyseren de eigenschappen van deze motor, die vermeld staan op de kenplaatgegevens. Na analyse bespreken we via diverse praktijkvoorbeelden de juiste beveiligingen in relatie tot de toepassing waarvoor hij wordt ingezet.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan Belgische en Europese naamgeving van draad en kabel typeren.
De student kan de classificatie van kabel naar brandgedrag volgens het AREI benoemen.
De student kan de diverse onderdelen van een elektrisch transmissie- en distributienet onderscheiden.
De student kan de eigenschappen die vermeld staan op ZAVD verklaren.
De student kan de gebruikte hulpmiddelen bij het schakelen van hoogspanning benoemen.
De student kan de kenplaatgegevens van een AC motor lezen en verklaren m.b.t. de functionele schematische werking.
De student kan de koppeltoeren/stroomtoeren karakteristiek van een motor lezen en het verband leggen met de te voorziene beveiliging.
De student kan de uitwendige invloeden m.b.t. een bepaalde installatie identificeren om zo te komen tot het verband tussen de beschermingsgraad van elektrische materialen en de toepassing ervan.
De student kan de verschillende mechanische en elektrische eigenschappen van draad en kabel aangeven en illustreren a.d.h.v. voorbeelden.
De student kan de verschillende stappen van het schakelen van hoogspanning (vitale 5, 7 en 8) opsommen.
De student kan diverse types van hoogspannings-schakelaars en -scheiders opnoemen naargelang hun toepassing in het net.
De student kan een gepaste keuze maken van ZAVD.
De student kan een vereenvoudigde kabelberekening uitvoeren.
De student kan gevaren verbonden aan het gebruik en de toepassing van elektriciteit in verband brengen met de uitwendige invloeden/omstandigheden.
De student kan het elektrisch gedrag uitleggen en formuleren van een verdeelnet op basis van eigenschappen en spanningsniveau's.
De student kan op basis van een analyse elektromotoren op gepaste wijze beveiligen.
De student kan verschillende soorten draden en kabels herkennen.
De student kan de effecten van elektrische stroom door het menselijk lichaam weergeven.
De student onderscheidt de verschillende netten (TT, IT, TN) aan de hand van een schema en voert hierop berekeningen uit ter bepaling van de beveiliging tegen indirecte aanraking.
EM03: Kwaliteit en maatschappij
De student kan de noodzaak tot het ontstaan en het gebruik van het AREI met betrekking tot de constructie en het ontwerp van elektrische inrichtingen beschrijven.
De student kan de parameters opsommen die de stroomstoot door het menselijk lichaam bepalen.

Leerinhoud

Transport en distributie van elektriciteit

1. Het transmissienet

 • het ontstaan
 • de taken
 • Elia
 • de installatie van het transmissienet

2. Distributienetten

 • organisatie en verantwoordelijkheid
 • technische realisatie
 • de elektrische verbindingen ( lijnen en kabels )

3. Het schakelen van hoogspanning

 • hoogspanning versus laagspanning
 • de vitale 5
 • werkzaamheden buiten spanning de vitale 5 , 7 en 8
 • persoonlijke bescherming en hulpmiddelen

Het AREI

 • gebruik en ontstaan
 • uitwendige invloeden

Gevaren van elektriciteit

 • elektrische en mechanische eigenschappen
 • Europese en Belgische benaming
 • brandweerstand van draad en kabel
 • vereenvoudigde kabelberekening

Zekeringen, automaten, vermogenschakelaars en diff

 • werking
 • eigenschappen

Elektromotoren

 • werking
 • de koppeltoeren / stroomtoeren karakteristiek
 • de motorkenplaat en eigenschappen
 • beveiliging van motoren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
  • AP-cursus - 'Technologie elektriciteit EM', departement IO, PBA-Elektromechanica
  • Powerpoints van de lessen
  • Didactische componenten
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges33,00 uren
Werktijd buiten de contacturen97,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie

Toetsing (tekst)

Inclusieve maatregel extra examentijd

 • Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Meer info is terug te vinden via de online leeromgeving bij de examenrichtlijnen.