Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Energie29352/3374/2425/1/83
Studiegids

Energie

29352/3374/2425/1/83
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verelst Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

  In het vak energie krijgt de student een uitgebreide theoretische basis warmteleer (thermodynamica). Toepassingsgericht staan we stil bij het belang van deze theoretische principes op de functionaliteit en het ontwerp van zogenaamde kringprocessen. We passen dit voornamelijk toe op de koelkring en warmtepompinstallaties.

   OLR-Leerdoelen (lijst)

   EM01: Vakkennis
   De student kan een eenvoudig thermodynamisch proces berekenen.
   De student kan de energie bij warmteoverdracht of bij faseverandering berekenen.
   De student kan de efficiƫntie (COP) van het koelproces berekenen.
   De student kan de werking van alle koeltechnische hoofd- en nevencomponenten verklaren.
   De student kan de meest gangbare koeltechnische processen beschrijven en opdelen in deelprocessen.
   De student kan koelkringen voorstellen in een log-ph-diagramma.
   EM04: Analyseren en onderbouwen
   De student kan op basis van het log-ph-diagram energiebewust een afweging maken tussen warmtepompsystemen.

   Leerinhoud

   • Basisbegrippen warmteleer
   • Warmteoverdracht
   • Warmtewisselaars
   • Faseveranderingen
   • Thermodynamica
   • Toepassing druk-enthalpie diagram
   • Fysische grootheden in een koelkring
   • Soorten koelkringen en warmtepompen
   • Toegepaste componenten in koel- en warmtepompinstallaties
   • Waterstof

   Studiematerialen (tekst): Verplicht

   • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
   • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

   Onderwijsorganisatie

   Werkvormen
   Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
   Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

   Toetsing (lijst)

   Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
   MomentVorm%Opmerking
   Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie waarbij je gebruik mag maken van het formularium
   Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
   MomentVorm%Opmerking
   Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie waarbij je gebruik mag maken van het formularium

   Toetsing (tekst)

   Inclusieve maatregel extra examentijd

   • Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Meer info is terug te vinden via de online leeromgeving bij de examenrichtlijnen.