Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Procesautomatisering AUT26863/3374/2425/2/42
Studiegids

Procesautomatisering AUT

26863/3374/2425/2/42
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Automatisering
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Meetsensoren (2 studiepunten)
 • Procesautomatisering (2 studiepunten)
 • Labo procesautomatisering (2 studiepunten)
 • Labo DCS (2 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Boeren Roy, Coremans Roel, Pauwels Bert, Verstrepen Jurgen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Meetsensorenop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Procesautomatiseringop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Labo procesautomatiseringop 20 (tot op een tiende)Nee--
Labo DCSop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 208,00 uren

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Elektriciteit A EN eerder ingeschreven voor Toegepaste wetenschappen EN eerder ingeschreven voor Elektronica) OF (eerder ingeschreven voor Theoretische elektriciteit EN eerder ingeschreven voor Toegepaste wiskunde EN eerder ingeschreven voor ICT-vaardigheden (Excel en VB) EN eerder ingeschreven voor Elektronica).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Meetsensoren
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
Procesautomatisering
 • Het cursusmateriaal (syllabus, cursus, presentaties, online-lesmateriaal, opgaven en andere digitale media) wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Labo procesautomatisering
 • Het cursusmateriaal (syllabus, cursus, presentaties, online-lesmateriaal, opgaven en andere digitale media) wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
 • Labo is voorzien van de nodige handleidingen en didactische proefopstellingen inclusief DCS Delta-V. 
Labo DCS
 • Het cursusmateriaal (syllabus, cursus, presentaties, online-lesmateriaal, opgaven en andere digitale media) wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
 • Labo is voorzien van de nodige Handleidingen en didactische proefopstellingen inclusief DCS Delta-V.