Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Management1794/3374/2425/2/35
Studiegids

Management

1794/3374/2425/2/35
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Ondernemerschap (2 studiepunten)
 • Statistiek (2 studiepunten)
Co-titularis(sen): Vanbrabant Bart, Verhulst Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Ondernemerschapop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Statistiekop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Ondernemerschap
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
  • AP-cursus 'Ondernemerschap', departement IO, PBA Elektromechanica
  • Lesnota's en PowerPointpresentaties
  • Voorbeeldoefeningen en voorbeeldexamenvragen
 • Handboek 'Economie, wat doe je ermee?' - Karolien Van Riel - Owl Press - 2de editie (enkel aan te kopen bij het vak Economie)
Statistiek
 • Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.
 • AP-cursus 'Statistiek', departement IO - PBA Elektromechanica
 • Eigen laptop met software Microsoft Office Excel (gratis te downloaden via webmail). Laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.