Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Vermogenelektronica25338/3374/2425/2/87
Studiegids

Vermogenelektronica

25338/3374/2425/2/87
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Automatisering
  • Onderhoudstechnologie
  • Procesautomatisering
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Vermogenelektronica (2 studiepunten)
 • Labo vermogenelektronica (2 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Pauw Erik, Vanden Bulcke Carl, Van Mol Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Vermogenelektronicaop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Labo vermogenelektronicaop 20 (tot op een tiende)Nee--
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Elektronica.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Vermogenelektronica
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Beschikbare literatuur, informatie en documentatiebronnen via de online leeromgeving, internet, catalogi, enz...
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Labo vermogenelektronica
 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Syllabus met opdrachten
 • Beschikbare literatuur, informatie en documentatiebronnen via online leeromgeving/internet
 • Service manuals, databoeken en technische documentatie van fabrikanten.
 • Handboeken van Jean Pollefliet uit de theorielessen.