Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Labo Human Machine Interface31038/3374/2425/1/80
Studiegids

Labo Human Machine Interface

31038/3374/2425/1/80
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Automatisering
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van de Peer Filip
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Automatiseringstechnologie.

Korte omschrijving

De term HMI staat voor 'Human Machine Interface'. Daarmee wordt meteen duidelijk waar deze discipline om draait:

Met een industrieel softwarepakket creëer je een ‘venster’ op het proces.
Je visualiseert het volledige productieproces op een computerscherm.
Hiermee beschikt een operator over real-time data en kan hij vanop het scherm ingrijpen op het proces. 

Als dusdanig vormt dit dus de 'interface' tussen mens en machine.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM01: Vakkennis
De student kan een PLC koppelen/configureren met een externe SCADA-applicatie.
De student kan relevante procesdata archiveren en ze omzetten naar trendgrafieken zodat deze data op een visuele manier procesbewaking/kwaliteitsbewaking mogelijk maken voor derden.
EM05: Ontwerpen
De student kent de standaard alarm afhandeling binnen een PLC/HMI combinatie.
De student past de ‘best practices’ van de High Performance Strategy voor de aanmaak van procesbeelden toe.
De student past het gedrag van de HMI aan op basis van verschillende security levels.
EM12: AUT projectontwerp en oplevering
De student kan een industrieel toegepast visualisatiepakket op een eenvoudige, doordachte en snelle manier programmeren conform de machine- en installatiespecifieke eisen en de functionale analyse.
De student kan geanimeerde beelden maken op basis van variërende procesgegevens.

Leerinhoud

 • Plaats van HMI binnen de automatisering
 • PLC koppeling en configuratie
 • Project creëren
 • Melding- en alarmafhandeling
 • Gebruikersbeheer/ rechtenbeheer
 • Instelling en weergave van Trending
 • Archivering van meetwaarden
 • Animatie van beelden
 • Volledige Projectsetup om een standaard geïntegreerd geheel te bekomen, overeenkomend met een industrieel HMI Project

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal en de uploadzone voor de opdrachten worden via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
  • Wekelijkse korte kennisclips waarin de verschillende deelfacetten van de software worden uitgelegd, en die ter voorbereiding of naslag geraadpleegd dienen te worden.
  • Wekelijkse oefeningen die via een specifieke OneNote van dit vak worden gedeeld. Hiertoe behoren klasopdrachten en thuisopdrachten die tegen volgende les dienen voorbereid en/ of ingediend te worden.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
 • HMI configuratie software. De eventuele installatieprocedure (software afhankelijk) wordt door de lector beschreven en aangeleverd.
 • Boeken uit de AP- bibliotheek (High Performance Strategy, ...).
 • Labo PLC materiaal en HMI schermen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen33,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00Wekelijkse permanente evaluatie van in te zenden projecten.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties 

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens de labo’s omdat tijdens deze contactmomenten praktische beroepsvaardigheden worden aangeleerd die uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.
 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 •  Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.