Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Casestudy AUT34082/3374/2425/1/77
Studiegids

Casestudy AUT

34082/3374/2425/1/77
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Automatisering
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Grieken Geert
Andere co-titularis(sen): Aernouts Dennis
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2025 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Automatiseringstechnologie.

Korte omschrijving

In deze casestudy wordt er individueel gewerkt rond één project. Hierbij vormt het vakoverschrijdende karakter een wezenlijk onderdeel van de benodigde vaardigheden/attitude die de student aan de dag moet leggen om een oplossingsgericht voorstel uit te werken dat aansluit op de gegeven opdracht.

De volgende kennisgebieden komen aan bod:

 • Automatisatie
 • Systeemanalyse
 • Mechanisch ontwerpen CAD

Onderwijsorganisatie (tekst)

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM05: Ontwerpen
De student kan de nodige mechanische ontwerp- en samenstellingstekeningen ontwerpen.
De student kan de nodige software ontwerpen en programmeren na analyse.
EM06: Gefundeerd kiezen
De student kan relevante literatuur/data opzoeken, selecteren, verwerken en oplossingsgericht in het kader van de (onderzoeks)opdracht toepassen.
EM08: Plannen en ondernemen
De student kan een beknopte planning opstellen in MS Project.
EM12: AUT projectontwerp en oplevering
De student kan de nodige analyses (S88, GRAFCET, ...) van een machine/installatie ontwerpen en beheren.
De student kan een projectdossier ontwerpen, beheren en documenteren in een PDB (Project Data Boek).
De student kan object-georiĆ«nteerdeĀ bouwstenen aanmaken, toepassen en beheren.
De student kan vanuit een CAD-ontwerp een Digital Twin ontwerpen.

Leerinhoud

 • Introductie in onderzoek
 • Introductie Siemens NX
 • Introductie Draw.io
 • Ontwerpen van functionele analyses
 • Ontwerpen van een Digital Twin
 • Ontwerpen van machinecontroller software
 • Testen van machinecontroller software in combinatie met een Digital Twin
 • Ontwerpen van een scriptie welke de uitwerking van de case bevat


 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00Individuele opdrachten

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens alle lessen omdat deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.
 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.