Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Sustainable Business Management35475/3374/2425/1/06
Studiegids

Sustainable Business Management

35475/3374/2425/1/06
Academiejaar 2024-25
Komt voor in:
 • Bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de integrale veiligheid als Verantwoord ondernemen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Van Riel Karolien
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2024 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Economie.

Korte omschrijving

Our world is changing faster than ever and global events are happening more often and have a bigger impact on society and economy than before. The current (business) environment has made it clear that things have to change on an economic, social and environmental level to ensure that future generations will be able to live a meaningful life. In the past, ensuring social and environmental stability was seen as the sole responsibility of the government and non-profit organisations as businesses had only one reason for existence: maximising shareholder value. However, due to the impact of businesses on the social and environmental issues, and the increased scope of these issues, governments can no longer deal with these problems by themselves. The responsibility has shifted towards the business and sustainable business management has become a hot topic on the agenda of both businesses and government.

In this course we introduce you to the current state of affairs concerning the economical, social and environmental challenges humanity is facing today and offer you an introduction to different possible solutions for these challenges.

Begincompetenties (tekst)

 • knowledge of Business English;
 • basic knowledge of economics.

OLR-Leerdoelen (lijst)

EM03: Kwaliteit en maatschappij
De student kan kritisch reflecteren op de aangeboden oplossingen inzake duurzaamheid en werkt zelf ook oplossingen uit.
De student kan bronnen correct raadplegen en weergeven.
EM09: Communiceren
De student kan de begrippen en oefeningen uitleggen in het Engels (en hanteert de juiste vaktaal) zowel schriftelijk als mondeling
De student kan een tekst coherent samenvatten en verwoorden in eigen woorden.
EM10: Samenwerken
De student kan vlot samenwerken in teamverband.
EM11: Persoonlijke groei
De student kan de verschillende uitdagingen op economisch, sociaal en ecologisch vlak die de beslissingen van organisaties beïnvloeden, begrijpen en analyseren
De student kan een overzicht geven van de nieuwe ondernemingsmodellen inzake sociaal ondernemen, circulaire economie en/of digital economie.
De student kan de verschillende CSR activiteiten aangeven en kan de invloed hiervan op de bedrijfsvoering beschrijven.
De student kan de nieuwe economische paradigma’s beschrijven en uitleggen.
De student kan een kritische mening formuleren, onderbouwd door een correcte argumentatie.

Leerinhoud

The content of this class consists of 2 parts.

 1. In the first part, we will take a look at the new economic paradigms and discuss the economical, societal and ecological challenges which we face while doing business today.
 2. In the second part, the student can choose 2 modules out of: CSR, Social Enterpreneurship, Sustainable Innovation, Sustainable frameworks and finance.

This course is a blended learning course which is a combination of online modules, classroom sessions and workshops. All information will be communicated through Digitap. The first classroom session is mandatory.

Studiematerialen (lijst)

Sustainable Business ManagementVerplicht€ 44,00
 • Auteur: Karolien Van Riel

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal (PowerPointpresentaties, online lessen...) wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.
 • Sustainable Business Management, Van Riel K., Owl Press, 2nd edition (2023)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen66,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Digital exam (open book)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Oral exam (open book)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Reflection assingments in workshops

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.

Permanente evaluatie tijdens de hoor- en/of werkcolleges

 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.

Inclusieve maatregel extra examentijd

 • Voor alle schriftelijke en digitale ‘kennis- en inzichtstoetsen’ en ‘vaardigheidstoetsen’ binnen en buiten de examenreeks geldt dat de totale examentijd voor deze toets bestaat uit de voorziene tijd voor deze toets plus 1/4e extra examentijd voor alle studenten. De extra examentijd als individuele aanpassing is hierbij dus inbegrepen. Meer info is terug te vinden via de online leeromgeving bij de examenrichtlijnen.